ตรวจสุขภาพทำประกัน

ตรวจสุขภาพทำประกัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำประกันชีวิตโรงพยาบาลนนทเวช

 1. เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น.
 2. ท่านสามารถนัดหมาย ติดต่อนัดหมายตรวจสุขภาพ ได้ที่โทร. 0-2596-7808, 0-2596-7900, 0-2596-7888 ต่อ 2573-74
 •  
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทำประกัน
 • 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
 • 2. งดน้ำ อาหาร และยา อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • 3. ในการเก็บปัสสาวะ ควรปล่อยปัสสาวะในช่วงต้นทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลางๆ
 • 4. สำหรับสุภาพสตรี หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่องดการเอกซเรย์
 • 5. สำหรับสุภาพสตรี ควรเก็บปัสสาวะหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน เพื่อความสมบูรณ์ของปัสสาวะ
 • รายชื่อบริษัทประกัน
 • 1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  2. บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  4. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  5. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  6. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกันรายบุคคล)
  8. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  (ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน-รายบุคคล)
  9. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  11. บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)/วางบิล
  12. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกันฯ รายกลุ่ม)
  13. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  14. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน-รายกลุ่ม)
  15. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน)
  16. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเอาประกันฯ)
  17. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเอาประกันฯ)
  18. บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  19. บริษัท เอไอเอ จำกัด (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  20. บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)
  21. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ตรวจสุขภาพทำประกัน)