ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

ผ่าตัด.. เรื่องใหญ่ที่กลายเป็นเรื่องเล็ก ประสบการณ์ของทีมแพทย์ผ่าตัดแผลเล็ก รวมกันกว่า 100 ปี ครอบคลุมการผ่าตัดทรวงอกและช่องท้อง

ขอบเขตและการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนนทเวช  ให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร
บริการและศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญ
 •  วิสัญญีวิทยา
 •   ศัลยกรรมทรวงอก
 •   ศัลยกรรมทั่วไป
 •   ศัลยกรรมระบบประสาท
 •   ศัลยกรรมสำหรับเด็ก
 •   ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 •   ศัลยกรรมหลอดเลือด
ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์
 •  ห้องสำหรับศัลยแพทย์ให้คำปรึกษาส่วนตัว
 •  ห้องให้การรักษา
 •  ห้องผ่าตัดเล็ก
 •  ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย
 •  ผู้ป่วยนอก/ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
 •  ศัลยกรรมเลเซอร์
 •  การผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก
 •  การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร

ครอบคลุมการผ่าตัด..เรื่องใหญ่ ที่กลายเป็นเรื่องเล็ก

 ผ่าตัดผ่านกล้องปอดและช่องอก
 ผ่าตัดผ่านกล้องต่อมหมวกไต
 ผ่าตัดผ่านกล้องต่อมลูกหมาก
 ผ่าตัดผ่านกล้องนิ่วในถุงน้ำดี

 ผ่าตัดผ่านกล้องไส้เลื่อน
 ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง
 ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะผ่านกล้อง
 ผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ท่อไต ไต โดยให้รักษาด้วยยา และการผ่าตัด เช่น 
 •   การรักษาโรคปัสสาวะเล็ด
 •   การควบคุมปัสสาวะผิดปกติ (ปัสสาวะบ่อย,ปัสสาวะขัด
 •   ผ่าตัดโรคปัสสาวะเล็ดโดยการใช้ตาข่ายยกท่อปัสสาวะ (Mid urethral sling)
 •   ส่องกล้องดูนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะ (Cystoscope)
 •   กระแทกนิ่ว (Resrogate)
 •   ผ่าตัดท่อไต (Uritherotomy)
 •   ผ่าตัดไต (Nephectormy)
 •   ผ่าตัดต่อมลูกหมาก (T.U.R.)
 •   การผ่าตัดไส้เลื่อน
 •   การผ่าตัดแก้หมันในเพศชายที่ผ่านการทำหมัน
ศัลยกรรมระบบประสาท
 •  ให้การรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีการผ่าตัด
 •  การผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดคั่งในสมอง เนื้องอกในสมอง
 •  การผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองในสมอง
 •  การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา

   ประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์ระบบประสาทที่พร้อมให้การรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางสมองและไขสันหลังที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดคั่งในสมอง เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดโป่งพองในสมอง ซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาทเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นหลัก

ศัลยกรรมระบบเส้นเลือด  ให้บริการรักษาและการผ่าตัดหลอดเลือด
 •  การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต โดยใช้เส้นเลือดธรรมชาติ
 •  การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไตชนิดกึ่งถาวร
 •  การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไตโดยใช้เส้นเลือดเทียม
 •  การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา

   ประกอบด้วยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่จะคอยติดตามผลและแนะนำวิธีจัดการกับอาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะประสานงานกันเพื่อคัดสรรโปรแกรมฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายหลังผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังเดิม นอกจากนี้ยังมีนักโภชนาการที่จะคอยให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง