ประเภทห้องพัก

Nursery (เด็กป่วย)

4,200 บาท
  • ค่าบริการห้องพัก1,000
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล2,200
  • ค่าอาหาร0