แผนกอายุรกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย

ขอบเขตและการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกอายุรกรรม

อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)

   ให้บริการการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเลือด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด ประกอบด้วยทีมแพทย์ 3 ท่าน ดังนี้

  •  พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์
  •  พญ. นริสรา วงศ์ทอง
  •  พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

   โดยให้การรักษาทั้งโรคที่พบบ่อย และโรคที่วินิจฉัยและรักษายาก รวมทั้งการให้คำปรึกษาลูกค้าที่ผลการตรวจสุขภาพมีค่าเลือดที่ผิดปกติ ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตัว  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เช่น

  •  ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) , ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia)
  •  ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ
  •  ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทุกชนิด (Anemia)
  •  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เครื่องมือและการรักษา
  •  การเจาะ Bone Marrow เพื่อดูลักษณะของไขกระดูก ที่มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดของผู้รับบริการ
  •  การเจาะเลือดดูค่าต่างๆที่สัมพันธ์กับโรคและข้อสรุปวินิจฉัย เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการให้ยา
  •  การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ

อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Oncology)

โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

   โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคของอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ จมูก ลำคอ โพรงหลังจมูก กล่องเสียง และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดคอ หลอดลม และปอดทั้งสองข้าง ดังนั้น โรคในกลุ่มนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ และมะเร็งปอด

โรคข้อเเละรูมาติซั่ม

   อาการปวดข้อ ข้อติดขัดจากข้ออักเสบสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยมีสาเหตุของการเกิดโรคได้มากมาย ทั้งจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย โรคข้ออักเสบมีด้วยกันมากกว่า 100 ชนิด เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน และโรคเกาต์ การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำจึงจำเป็นสำหรับการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

โรคภูมิเเพ้

   ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คันตามร่างกาย หอบหืด แน่นหน้าอก แพ้แมลงต่อย หรือแม้กระทั่งแพ้อาหาร อาการเหล่านี้บ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ซึ่งปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป หากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคภูมิแพ้ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว เพราะโรคภูมิแพ้บางชนิดมีอาการที่เฉียบพลันและรุนแรงได้ การทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการรักษาและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ แผนกอายุรกรรม