แผนกสุขภาพใจ

แผนกสุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ


 

บริการเฉพาะทาง และขอบเขตการให้บริการ แผนกสุขภาพใจ

     แผนกสุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

 • - กลุ่มอาการซึมเศร้า (Depressive Disorder) จะมีอาการผิดปกติทางอารมณ์ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง ไม่มีสมาธิ สิ้นหวังในชีวิต อยากตาย
   
 • - กลุ่มอาการคลุ้มคลั่ง (Manic Disorder) จะมีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิด นอนไม่หลับ อาจมีอาการประสาทหลอน ถ้าเป็นรุนแรง อาจทำร้ายผู้อื่น
   
 • - กลุ่มที่มีความคิดฆ่าตัวตาย (Suicidal Patients)
   
 • - กลุ่มโรคหวาดระแวง (Paranoid Disorder) มีอาการหลงผิด ขาดความคิดที่เชื่อมโยงเรื่องราวที่ไปด้วยกัน
   
 • - กลุ่มที่ติดแอลกอฮอล์และสารเสพติด (Alcohol and Substance Abuse or Dependence)
   
 • - กลุ่มจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สมาธิสั้น (Hyperactive)
  • - การทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญาพื้นฐานการเรียนรู้ (IQ test) การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ (EQ test)
  • - การจัดกลุ่มจิตบำบัด ( Group Therarpy) เพื่อรักษาผู้ป่วยด้านสารเสพติด
  • - จิตแพทย์เฉพาะทางให้การปรึกษาด้านเด็กและวัยรุ่น ปัญหาการนอนไม่หลับ ปัญหาชีวิตครอบครัว ฯลฯ

แผนกสุขภาพใจ นนทเวช ของเราพร้อมให้บริการบำบัดด้านจิตเวชรักษาอาการซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย อาการติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด โดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมให้บริการจิตบำบัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเช่น โรคซึมเศร้า ติดสารเสพติดด้วยการทดสอบทางจิตวิทยา ฯลฯ

แผนกสุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ