เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ

เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ

3D Tomosynthesis Mammogram

 คุณภาพสูง
 เพิ่มโอกาสในการรักษาได้ทันที
 เจ็บน้อย
 ภาพมีความคมชัด

คุณภาพสูง
เพิ่มความแม่นยำ ด้วยคุณภาพของภาพเอกซเรย์ที่มีคุณภาพ และความละเอียดสูง คมชัด ทำให้สามารถระบุตำแหน่งที่มีความผิดปกติ ของเต้านมได้อย่างชัดเจน และมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัย
เจ็บน้อย
แผ่นกดเต้านม ที่โค้งเว้าตามลักษณะของเต้านม จึงช่วยลดแรงกดทับบีบอัดที่เต้านมทำให้รู้สึกสบายขึ้น เจ็บน้อยลงหรือไม่เจ็บเลย พร้อมกันนี้ยังถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้รับบริการซ้ำ จึงช่วยลดการกดเต้านมซ้ำและลดจำนวนครั้งในการรับปริมาณรังสีทำให้ผู้รับบริการ ได้รับปริมาณรังสีที่ต่ำอีกด้วย
ภาพมีความคมชัด
ไม่ต้องตรวจซ้ำ ใช้เวลาในการเอกซเรย์น้อยที่สุดเพียง 3.7 วินาที ต่อท่าเท่านั้น ดังนั้น การถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม 1 ครั้งจะมี 4 ท่า รวมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 15 วินาที ( ไม่นับรวมเวลาการจัดท่าของผู้ป่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับสรีระของผู้ป่วย )
เพิ่มโอกาสในการรักษาได้ทันที
ตรวจพบมะเร็งเต้านม ได้มากขึ้นถึง 65% ทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงมีโอกาสรักษาหายขาดได้สูงขึ้น
Health’s Tip
 • สุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี หรือ 40 ปีขึ้นไป ขึ้นกับความเสี่ยงแต่ละบุคคลควรได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหารอยโรคซ่อนเร้นเพื่อนำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที
สุภาพสตรีอายุต่ำกว่า 35 ปี ควรหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ หลังหมดระดูได้ 7- 10 วัน เพราะเป็นระยะที่เต้านมไม่บวมและนิ่มทำให้ตรวจได้ง่าย

ผลการตรวจแมมโมแกรม
บอกได้ว่าเสี่ยง “มะเร็งเต้านม” ในระดับไหน

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แมมโมแกรมและ/หรืออัลตร้าซาวด์

   มักจะแปลผลเป็นศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยากและมักจะทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิด โดยเฉพาะเมื่อแปลผลเป็น BIRADS 1-5 มักจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะเป็นมาตรฐานการอ่านเพื่อสื่อความหมายให้แพทย์แต่ละสาขาเข้าใจกันได้ง่าย ไม่ใช่ระยะโรค

BIRADS 1 : หมายถึง ไม่พบสิ่งผิดปกติเลยควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมติดตามทุกปี

BIRADS 2 : หมายถึง พบสิ่งผิดปกติ แต่เสี่ยงน้อยที่จะเป็นมะเร็งเต้านมควรตรวจติดตามทุกปี

BIRADS 3 : หมายถึง พบสิ่งผิดปกติ แต่มีความเสี่ยงน้อยกว่า 2% ที่จะเป็นมะเร็งเต้านม ควรตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือน

BIRADS 4 : หมายถึง พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ 20-50% ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยชิ้นเนื้อเพิ่มเติม

BIRADS 5 : หมายถึง พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้สูง ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยชิ้นเนื้อเพิ่มเติม