หน่วยงานที่ให้บริการด้านประกัน

หน่วยงานที่ให้บริการด้านประกัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำประกันชีวิตโรงพยาบาลนนทเวช
 1.    เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น.
 2. ท่านสามารถติดต่อนัดหมายตรวจสุขภาพ หรือสอบถามแพทย์แต่งตั้งตรวจสุขภาพได้ที่
 3. โทร. 0-2596-7808
 4. โทร. 0-2596-7900
 5. โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2573-74
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทำประกัน
 • 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
 • 2. งดน้ำ อาหาร และยา อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • 3. ในการเก็บปัสสาวะ ควรปล่อยปัสสาวะในช่วงต้นทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลางๆ
 • 4. สำหรับสุภาพสตรี หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่องดการเอกซเรย์
 • 5. สำหรับสุภาพสตรี ควรเก็บปัสสาวะหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน เพื่อความสมบูรณ์ของปัสสาวะ

การให้บริการเอกสารข้อมูลทางการแพทย์
 1.    ติดต่อขอใบรับรองแพทย์, สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลได้ที่
 2. โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2121
 3.  

หน่วยรับผู้ป่วยใน
 1.    ท่านสามารถติดต่อสอบถามการแฟ็กซ์เคลมส่วนที่ 1, สอบถามห้องพักผู้ป่วย, สอบถามอัตราค่าห้องพักได้ที่
 2. โทร. 0-2596-7820
 3. โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2166
 4.  

แผนกทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ / UR Nurse
 1.    ท่านสามารถติดต่อสอบถามอาการผู้ป่วย, การรักษาของแพทย์ได้ที่
 2. โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2623-24
   

การให้บริการด้านเอกสารการเงิน
 1.    ท่านสามารถติดต่อขอรับสำเนาใบค่ารักษาพยาบาล, สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 2. แผนกการเงินผู้ป่วยนอก ได้ที่ โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2335-36
 3. แผนกการเงินผู้ป่วยใน    ได้ที่ โทร. 0-2596-7888 ต่อ 3945-47
   

การประสานงานให้บริการลูกค้าประกัน / Insurance Center
 1.    ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป, อำนวยความสะดวกในการใช้บริการในโรงพยาบาล ได้ที่
 2. โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2184
 3. โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2623-24
 4. โทร. 0-2596-7931