ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆในประเทศที่นำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง มาใช้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการรักษา  ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กได้นำความก้าวล้ำทางการแพทย์มาผสานกับความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและลดภาวะการติดเชื้อ ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กยังมีบริการด้านการักษาเฉพาะทาง  และได้นำเทคโนโลยี 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery มาใช้ในการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ ซึ่งปลายกล้องสามารถเคลื่อนไหวได้ 4 ทิศทาง ทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างชัดเจน จึงเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการผ่าตัด ลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ฟื้นตัวไว สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง (MIS)

   MIS Center โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก ที่รวมสัลยแพทย์เฉพาะทางมากกว่า 11 สาขา ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดโดยเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง ภายใต้มาตรฐาน  JCI ที่ทั่วโลกยอมรับ

 •  โรคทางนรีเวช และโรคมะเร็งทางนรีเวช Gynecologic Surgery
 •  โรคทางตา
 •  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 •  โรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 •  โรคระบบทางเดินอาหาร
 •  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 •  ศัลยกรรมทั่วไป
 •  ศัลยกรรมปอดและช่องอก
 •  โรคทาง หู คอ จมูก
 •  โรคกระดูกและข้อ
 •  ศัลกรรมพลาสติก
การผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช (Gynecology Laparoscopic and Hysteroscopic Surgery)

   แก้ไขสารพันปัญหาทางนรีเวชด้วยความพร้อมที่ครอบคลุม อาทิ การวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก การรักษา อาการปวดประจำเดือน การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง(Laparoscopic Surgery) การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกรังไข่ทำหมัน และผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวช ด้วยประสบการณ์ทางการรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกว่า 15 ปี ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช(Gynecology Laparoscopic and Hysteroscopic Surgery Center)พร้อมด้วยบริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย รักษา และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โดยให้บริการครอบคลุมปัญหาและความเสี่ยงทางนรีเวช

การผ่าตัดผ่านกล้องแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก (Infertility)

   ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาผู้มีบุตรยาก พร้อมให้บริการและคำให้คำปรึกษาสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก เพื่อวางแผนในการมีบุตร และค้นหาสาเหตุของการมีบุตรยากและรักษาสาเหตุ รวมถึงการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาความผิดปกตอของฝ่ายหญิง รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

 •  วินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก Laparoscopic Diagnosis for Infertility
 •  รักษาอาการปวดประจำเดือนและท้องน้อย Menstrual Periods and Pelvic Pain
 •  ประจำเดือนมามาก/น้อยผิดปกติ Dysmenorrhea
 •  การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง  Laparoscopic Hysterectomy
 •  การผ่าตัดเนื้องอกมดลุกและรังไข่ Laparoscopic Myomectomy,Bilateral Salpingo-Oophorectomy
 •  การทำหมันผ่านกล้อง Tubal Resection
 •  การผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวช Gynecological Cancer
 •  รักษาเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ผ่านกล้อง  Endometriosis
 •  ส่องกล้องตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก Hysteroscope Resection
โรคกระดูกและข้อ Orthopedic Surgery
การผ่าตัดผ่านกล้องโรคกระดูกและข้อ

   ครบครันด้วยบริการ การดุแลรักษาโรคกระดูกกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจรครบทุกสาขา โดยทีมสัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญพาะทาง ร่วมกับวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งพยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร ที่มากประสบการณ์พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยโดยเฉพาะการผ่าตัดผ่านกล้อง พร้อมด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประสิทธิภาพสูงเพื่อการวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้อ อย่างถูกต้องและแม่นยำและครอบคลุมทุกสาขา อาทิ

 •  การส่องกล้องรักษาอาการข้อเสื่อม ซ่อมเอ็น ซ่อมผิวของกระดูกจากอุบัติเหตุและความเสื่อมตามอายุ
 •  ผ่าตัดหมอนรองกระดุกสันหลังกดทับเส้นประสาทบริเวณคอและหลังและเปลี่ยนหมอนรองกระดูก และฉีดยาระงับการอักเสบของเส้นประสาท
 •  รักษาข้อเสื่อม Arthroscopy of Most Joint Arthritis
 •  ซ่อมเอ็น Repair Tendon
 •  ซ่อมผิวข้อกระดูกจากอุบัติเหตุและความเสื่อมตามอายุ Total Knee Reolacement Arthroplasty,Total Hip Replacement Arthroplasty
 •  ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท Micro lumbar Discectomy
 •  ฉีดซีเมนต์รักษากระดูกสันหลังหักยุบ Percutaneus Vertebroplasty
 •  เปลี่ยนหมอนรองกระดูก Lumbar Disc Replacement
 •  ฉีดยาระงับการอักเสบของเส้นประสาท Selective Nerve Root Block
โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular Surgery

การตรวจลักษณะและสภาพของหัวใจเพื่อการหาการตีบตันและตำแหน่งที่ตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ Cardiac Catheterization

โรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  Colon and Rectal Surgery

ผ่าตัดริดสีดวงทวาร ด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ  Hemorrhoid Stapler Procedure

โรคระบบทางเดินอาหาร Digestive Disease 
 •  ส่องกล้งหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ถุงน้ำดีและวิเคราะห์การทำงานของตับเบื้องต้น Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography
 •  ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่  Endoscopic Gastroscope , Endoscopic Colonoscope
 •  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ Urology
 •  ผ่าตัดไต   Laparoscopic Nephrectom
 •  ผ่าตัดกรวยไต  Laparoscopic Pyeloplasty
 •  ผ่าตัดนิ่วในไต  Ureteroscopy for Renal Calculi
 •  ผ่าตัดนิ่วในท่อไตด้วยลม Uretero Renoscope
 •  สลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่ Extracorporeal Shot Wave lithotripsy
 •  ผ่าตัดเนื้องอกในไต Laparoscopic for Kidney Tumor
 •  ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต  Trans Urethra Resection Prastatectomy
ศัลยกรรมทั่วไป General Surgery
 •  ผ่าตัดนิวในถุงน้ำดี Laparoscopic Cholecystectomy
 •  ผ่าตัดใส้เลื่อน Laparoscopic Hernia Surgery
 •  ผ่าตัดใส้ติ่งอักเสบ  Laparoscopic Appendectomy
 •  ตัดลำใส้ใหญ่  Laparoscopic Colectomy
ศัลยกรรมปอดและช่องอก Thoracic Surgery
 •  การผ่าตัดในช่องอกโดยใช้กล้องช่วย Video –Assisted Thoracic Surgery (VATS)
 •  รักษาโรคลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด VATS bullectomy,surgical pleurodesis
 •  วินิจฉัยน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด  VATS diagnosis of pleural effusion
 •  ตัดเนื้อปอด/เยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยโรค VATS lung/pleural biopsy
 •  ผ่าตัดมะเร็งปอด VATS lobectomy,pnemonectomy
 •  ผ่าตัดเนื้องอกในช่องอก VATS tumor resection
 •  ระบายหนองในช่องอก VATS empyema  drainage,decortication
 •  ผ่าตัดรักษาโรคถุงลมโป่งพอง VATS Lung   Volume Reduction Surgery (LVRS)
โรคทางตา หู คอ จมูก Otorhinolaryngology (Ear,Nose and Throat)
 •  รักษาอาการไซนัสอักเสบ Endoscopic Sinus Surgery
 •  โรคทางตา Eye
 •  การผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์เทียม ด้วยการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง Phacoemulsification
ศัลยกรรมพลาสติก Plastic Surgery
 •  การทำ Endoscopic Forehead Lift แก้ไขปัญหาหน้าผากย่น คิ้วตก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

   ด้วยตระหนักดีว่าเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์คือตัวแปรที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนและส่งผลให้การวางแผนการรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งสอคล้องกับพันธกิจตั้งแต่เริ่มแรก โรงพยาบาลนนทเวชจึงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับความก้าวหน้าทางการแพทยื เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีก้าวล้ำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา เช่น

เทคโนโลยี 3D Full Gight Definition Laparoscopic Surgery

   เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ “3D Full Gight Definition Laparoscopic Surgery” ที่จะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นมุมมองภาพ  ทั้งความกว้างและความยาว และความลึกในขณะที่ทำการผ่าตัดได้อย่างชัดเจนแม่นยำ โดยเฉพาะอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องและอุ้งเชิงกรานที่มีลักษณะเป็นก้อนทำให้มองเห็นเส้นเลือดและเส้นประสาท จึงสามารถกะระยะการผ่าตัดหรือเย็บตำแหน่งแผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บต่ออวัยวะ ลดเวลาในการผ่าตัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการผ่าตัดดีขึ้น

กล้อง Microscope กำลังขยายสูงสุด 25.3 เท่า

   นวัตกรรมกล้องผ่าตัดคุณภาพด้วยกำลังขยายสูงสุดถึง 25.3 เท่า จะช่วยสร้างความมั่นใจในการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างประรีต พิถีพิถุน แม่นยำ ปลอดภัย สามารถครอบคลุมการรักษาหลากหลายสาขา ทั้งโรคกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมพลาสติก โรคทางสมองประสาท โรคทางหูคอจมูก โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

Mechanical Thrombectomy

   เป็นการใส่อุปกรณ์เข้าไปทางหลอดเลือดแดงเพื่อดึงเอาลิ่มเลือดที่อุดตันภายในสมองออก ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาที่ช่วยลดผลกระทบและเพิ่มโอกาสการฟื้นตัวให้แก่คนไข้ ที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษา เนื่องจากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่ และเป็นการรักษาที่มีเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจากแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องมีทักษะเชี่ยวชาญและต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์

เทคโนโลยีการรักษาเส้นเลือดขอดโดยใช้สายสวนไม่ต้องผ่าตัดด้วยการใช้ Radiofrequency (RF)

   ที่ถือเป็นหัตถการที่ถูกคิดค้นขึ้นมารักษาเส้นเลือดขอดที่ขา(Varicose veins )เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดโดยใช้สายสวนสอดเข้าไปและทำให้เกิดความร้อนโดยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency)พลังงานความร้อนจะทำให้เส้นเลือดขอดที่มีปัญหาหดตัวซึ่งร่างกายจะตอบสนองโดยทำให้เส้นเลือดขอดนั้นตีบและอุดตันไปในที่สุดไม่ต้องผ่าตัด แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว