แผนกโรคไต

  • ผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

       ไตเป็นอวัยวะที่ช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกายที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารในร่างกาย เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับไตจนไตไม่สามารถทำงานได้  จะทำให้อวัยะต่างๆ ผิดปกติไปด้วย ทางหนึ่งที่ช่วยทดแ...