ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีของผู้ป่วย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

ทั้งนี้อาการผิดปกติของโรคปอดระบบทางเดินหายใจมักเริ่มด้วย อาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ไอแห้ง หรือเสมหะบางครั้งมีเลือดปน ซึ่งมีสาเหตุจากพยาธิสภาพในปอดต่างกัน อาทิเช่น

 •  โรคปอดจากการติดเชื้อ เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด ฯ
 •  โรคปอดจากภูมิแพ้ เช่น หอบหืด ฯ
 •  โรคปอดจากสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงลมปอดโป่งพองเนื่องจากสูบบุหรี่
 •  โรคปอดจากลิ่มเลือดอุดตัน
 •  โรคปอดเนื้องอกชนิดร้ายแรง เช่นมะเร็ง และไม่ร้ายแรง
 •  โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ เช่น
  •  ​ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป (pneumoconiosis)
   •  การหายใจรับสารแอสเบสตอสหรือเส้นใยหิน (asbestosis)
   •  การหายใจรับสารซิลิคอนไดออกไซด์หรือฝุ่นทราย (silicosis)
   •  การหายใจรับสารเบริลเลียม (berylliosis)
  •  โรคปอดจากโลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียมหรือสารประกอบของอะลูมิเนียม
  •  หอบหืดจากการทำงาน
  •  ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis)
  •  โรคทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน
 •  โรคเยื่อหุ้มปอด เช่น เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

   ซึ่งศูนย์ระบบทางเดินหายใจสามารถให้การตรวจวินิจฉัยด้วยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัย ซึ่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เช่น

 •  การตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray)
 •  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 •  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography) เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเอกซเรย์น้อยกว่าปกติ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี และทำให้เห็นภาพชัดเจนแบบ 3 มิติ
 •  การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ (biopsy)
 •  การส่องกล้องตรวจหลอดลมและการตัดชิ้นเนื้อ (bronchoscopy)
 •  การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function testing)
 •  การทดสอบความไวของหลอดลมโดยใช้สารกระตุ้น methacholine
การรักษา

ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษาด้วยยาและการผ่าตัดด้วยมาตรฐานสูง และการประสานกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด รวมถึงการบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ