บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

บริการหน่วยรถพยาบาลของโรงพยาบาลนนทเวชมีบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และ สามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบ ครัน ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง