ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร

  • เส้นเลือดขอดเกิดจากอะไร มีวิธีรักษาอย่างไร ?

    เส้นเลือดขอดเกิดจากอะไร มีวิธีรักษาอย่างไร คุณทราบหรือไม่ ? โรคเส้นเลือดขอด คือภัยเงียบที่แฝงอยู่กับกิจวัตรประจำวัน จากสถิติการเกิดเส้นเลือดขอด จะพบมากในผู้หญิง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีน้ำห...
  • โรคเส้นเลือดขอด

       โรคเส้นเลือดขอด ภัยเงียบที่แฝงอยู่กับกิจวัตรประจำวันของตัวคุณเอง โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่เรียวขาคู่สวยเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดเส้นเลือดขอดขึ้นมาคงเสียความมั่นใจในการสวมใส่กระโปรงหร...