แผนก ไอซียู และ ซีซียู

โรงพยาบาลนนทเวช โดยการบริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรมในกรดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง และห้องพิเศษสำหรับให้บริการผู้ป่วย โดยภายในห้องมีระบบแอร์และระบบระบายอากาศแยกต่างหาก

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนก ไอซียู และ ซีซียู

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

   แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติทุกชนิด อาทิ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ เครื่องล้างไตชนิดต่างๆ เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ เป็นต้น

บุคลากรทางการแพทย์

   แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนการรักษาให้เกิดผลในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

คณะแพทย์

   ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่จะร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งพร้อมให้ให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น

 •  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
 •  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง
 •  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต
 •  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
 •  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
 •  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ
 •  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด
 •  ศัลยแพทย์ด้านต่างๆ
พยาบาล

   ประกอบด้วยพยาบาลที่มีทักษะและประสบการณ์สูง ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติโดยตรง

 •  พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
 •  พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและระบบหลอดเลือดหัวใจ
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
 •  เภสัชกร ซึ่งจะให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์เวชบำบัดวิกฤติในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา ในขณะเข้ารับการรักษาอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนัก
 •  นักกายภาพบำบัด
 •  นักกำหนดอาหาร

เวลาให้บริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช ชั้น 3
โทร 02-596-7914 (เบอร์ตรง),02-5967888 ต่อ 3331-3