ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด

ให้บริการครบวงจรเพื่อการประเมิน การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน  ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบไปด้วยแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุขให้บริการด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง สถานที่โปร่งโล่งสบายตา มีห้องทำการรักษาเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพสวยงามจากมุมมองชั้นสูงสุดของโรงพยาบาล ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ปลอดภัย ทันสมัย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด

   เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เป็นอีกขั้นตอนของการรักษาพยาบาลที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฟื้นตัวจากการรักษาหลักได้รวดเร็วขึ้น เช่น ผ่าตัดกระดูก ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ฯ โรคที่ไม่ต้องผ่าตัด เช่น เส้นเลือดสมองแตก, ตีบ ฯ ซึ่งรักษาทางยาอื่นเต็มที่แล้ว แม้ผู้ไม่ป่วยแต่สูงอายุ กล้ามเนื้อหลายส่วนเริ่มอ่อนแรง เช่น การทรงตัว การกลืนอาหารอาจสำลัก ทั้งหมดนี้ช่วยให้ดีขึ้นได้จากการรักษาด้วยเวชศาสตรฟื้นฟู ตัวอย่างของโรคหรือความผิดปกติที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดมีผลต่าการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
 •  กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
 •  ​การอักเสบของข้อและเอ็น
 •  ​เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน
 •  ​อาการข้ออักเสบ
 •  ​การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
 •  ​การดูแลรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่
 •   ​​การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 •  ​การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
 •  การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
 •  การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 •  โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอื่นๆ
การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท
 •  โรคหลอดเลือดสมอง
 •  เนื้องอกสมอง
 •  การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
 •  การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
 •  อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
 •  โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
 •  โรคอัมพาต
การฝึกพูด
 •  การประเมินการพูด
 •  การหาสาเหตุของความผิดปกติของการพูด
 •  การฝึกพูด
 •  การฝึกพูดให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต
 •  ความผิดปกติของการกลืนโดยผู้สูงอายุ
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ-ปอด
 •  การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
  • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
  • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
  • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
  • การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
 •  การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
  • โรคหอบหืด
  • โรคปอดต่างๆ
  • โรคถุงลมโป่งพอง
  • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด
  • มะเร็งปอด
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 •  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดบริการในห้องใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว
 •  การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
 •  การรักษาโดยการใช้ความร้อนเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกาย
 •  เครื่องดึงคอและหลัง
 •  เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 •  การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 •  การประคบด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยแผ่นพาราฟีน
 •  การใช้กระแสไฟฟ้า/คลื่นเสียงผลักดันยาเข้าเนื้อเยื่อ
 •  การรักษาด้วยเลเซอร์ความถี่ต่ำ/เลเซอร์ความถี่สูง
 •  การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง/การถีบจักรยาน
 •  การออกกำลังกล้ามเนื้อ
 •  การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
 •  ห้องพักรอของผู้ป่วย
 •  เครื่อง Sensible Step (หุ่นยนต์ฝึก ยืน/เดิน) ซึ่งเป็นเครื่องมือทันสมัยในยุคดิจิตัล  ช่วยเพิ่มความหวังให้ผู้ป่วยอัมพาตที่มีปัญหาในการเดิน
 •  เครื่อง Standing Frame
 •  เครื่องฝึกเดิน พร้อมลู่เดิน (Lift Gait)
 •  เครื่องฝึกกลืน
ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

   ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดภาพประกอบด้วยทีมแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดมืออาชีพกว่า  20 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา รวมทั้ระบบกระดูก ระบบประสาท และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด และการออกกำลังกายคุณแม่หลังคลอด