ประเภทห้องพัก

ICU. VIP

11,360 ฿
  • ค่าบริการห้องพัก4,500
  • ค่าบริการ รพ.1,200
  • ค่าบริการพยาบาล5,000
  • ค่าอาหาร660