ศูนย์กระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา วินิจฉัย รักษา ดูแลและฟื้นฟูทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจร โดยทีมสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และเภสัชกร ฯลฯ ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI และเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม C-Arm ช่วยเพิ่มมุมมองและความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

ประกอบด้วยคลินิกการรักษาโรคกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านต่างๆ จำนวน 9 คลินิก ดังนี้
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป (General Orthopaedic Clinic)
   ตรวจสุขภาพกระดูก ตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ และปวดกล้ามเนื้อ
 •  การรักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือก
 •  การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุ เช่น กระดูกหัก
 •  การผ่าตัดกระดูกหักด้วยวิธีดามเหล็ก
 •  วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัว และการเดิน
 •  การผ่าตัดแก้ไขภาวะข้อหรือกระดูกผิดรูป
 •  การเย็บซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาด
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ (Spine Clinic)
 •  การตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
 •  การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม,คดโก่ง,งอ (Scoliosis) ,หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 •  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยฉีดยาต้านการอักเสบเข้าโพรงไขสันหลัง
 •  การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท โดยใช้กล้อง Full Endoscopic spinal surgery
 •  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก(Minimally Invasive Spine Surgery)
 •  การผ่าตัดเปลี่ยนใส่ข้อ หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม
 •  การรักษาโรคกระดูกสันหลังหักยุบ ด้วยการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูก(Percutaneous Vertebroplasty)
 •  ผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหักและเคลื่อนจากอุบัติเหตุ
 •  การผ่าตัดรักษาการติดเชื้อในกระดูกสันหลังและวัณโรคกระดูกสันหลัง
 • คลินิกรักษาโรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน (Osteoarthritis and Osteoporosis Clinic)
 •  บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกหลังและกระดูกสะโพก
 •  การรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่เริ่มแรก รวมถึงการผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
 •  บริการให้คำปรึกษาแนะนำและรักษาผู้เป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกโปร่งบาง
 • คลินิกศัลยกรรมโรคข้อและผ่าตัดปลี่ยนข้อเทียม (Joint and Arthroplasty Clinic)
   การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม(Knee Replacement Surgery)
 •  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว(Unicompartmental Knee Arthroplasty: UKA)    
 •  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ(Total Knee Replacement: TKA)    
 •  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม(Total Hip Replacement: THR)
 •  การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่สึก ให้สามารถใช้งานใหม่ได้
 •  การผ่าตัดปรับมุมกระดูก
 •  การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง(Arthroscope)
 •  การผ่าตัดส่องกล้องข้อศอก ( Elbow Arthroscopy)
 •  การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ(Wrist Arthroscopy)
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopaedics Clinic)
   การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น นิ้วมือ มือ แขน ผิดปกติ ผิดรูป , ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน ,ขาเก ,ขาโก่ง ,รูปร่างเท้าผิดปกติ เท้าปุก เท้าแป ,ข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด
 •  ให้การรักษาโรคกระดูกในเด็ก เช่น ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ท่าเดินผิดปกติ กระดูกสันผิดรูป/หลังคด
 •  การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก
 • คลินิกรักษาโรคมะเร็งในกระดูก (Bone Tumor clinic)
   รักษาเนื้องอกของกระดูกแขน ขา ซึ่งมีทั้งเนื้องอกธรรมดา และมะเร็งกระดูก รักษาโดยการผ่าตัดเนื้องอกกระดูก,ผ่าตัดมะเร็งกระดูก
 • คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine  Clinic)
   ให้การรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
 •  Sport Injury Treatment & Care
 •  Sport Recovery
 • คลินิกศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม (Hand and Microsurgery Clinic)
 •  การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มือ
 •  การรักษาโรคนิ้วล็อค(Trigger finger) รักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง(Endoscopic Carpal tunnel release:ECTR)
 •  การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น(Tendon transfer)
 •  การผ่าตัด ตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นและเส้นประสาท รวมทั้ง แก้ไขความพิการด้านเส้นประสาท(Brachial plexus injury)ที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยใช้วิธีจุลศัลยศาสตร์(Microscope Surgery )
 •  การผ่าตัดรักษาความพิการ ผิดรูป เกี่ยวกับมือ นิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก
 •  การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป(Carpal bone fracture)
 •  ให้การรักษาและผ่าตัดเส้นเอ็นที่มือฉีกขาด
 • คลินิกศัลยกรรมโรคข้อไหล่ (Shoulder Surgery  Clinic)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ  ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน เช่น การรักษาภาวะไหล่ติด  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม เป็นต้น
 • คลินิกศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery Clinic)
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางเท้าและข้อเท้า ได้แก่ เท้าปุก เท้าแบน นิ้วเท้าเกผิดรูป รองช้ำ เอ็นอักเสบ เป็นต้น
โดยโรงพยาบาลนนทเวชได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ด้วยระบบการดูแลที่ครอบคลุม ถึงขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพหลังการผ่าตัด ดังนี้
 •  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์, แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด, แพทย์ อายุรกรรม, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกสันหลัง, นักกายภาพบำบัด และนักกำหนดอาหาร เป็นต้น บุคคลากรที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี
 •  มีห้องตรวจผู้ป่วย ห้องทำการรักษาที่มีอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างครบครัน และมีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกสันหลัง เช่น เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก (MRI) เป็นต้น
 •  ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูง พร้อมด้วยเครื่องมือภายในห้องผ่าตัดที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง C-ARM X-Ray เพื่อใช้สำหรับระบุตำแหน่งที่ต้องการทำผ่าตัด ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมุมมองในการผ่าตัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 •  ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยบริการดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล
  •  การควบคุมการติดเชื้อและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ที่เน้นความปลอดภัยระดับสากล
  •  การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (pre-operative class) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด
  •  การให้ความรู้ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและก่อนกลับบ้านคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

ศูนย์กระดูกและข้อ
Orthopaedic Center
โทร 0-2596-7903 และ 0-2596-7888 ต่อ 2108, 2109

 


 

  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์กระดูกและข้อ 


 

 การออกกำลังสำหรับ อาการปวดเข่าด้านหน้า เกร็งกล้ามเนื้อต้นขา กดเข่าลงกับเตียงให้เข่าเหยียดตรง เกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้ 10-20 วินาที แล้วผ่อน ทำซ้ำ 5-10 รอบ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

 

ศูนย์กระดูกและข้อ
Orthopaedic Center
โทร 0-2596-7903 และ 0-2596-7888 ต่อ 2108, 2109