แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

 • โรคงูสวัด อันตราย! แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

     โรคงูสวัด โรคสุกใส และโรคเริม เป็นโรคผิวหนังที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเมื่อเกิดผื่นแดง ตุ่มใส ปวดร้อน แสบ คัน ซึ่งโรคงูสวัดและโรคสุกใสหรือที่มักเรียกกันว่าโรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัส Varic...
 • ลดเสี่ยง...เลี่ยง “ฝีดาษวานร”

     จากสถานการณ์ระบาด “โรคฝีดาษวานร” มากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยสะสม 98 ราย เพิ่มขึ้น 48 รายหรือ 2.3 เท่า (ข้อมูลเดือ...
 • หลังฉีดวัคซีน COVID-19 คุณมีภูมิคุ้มกันในระดับใด

  ตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 คืออะไร ? ตรวจหาภูมิคุ้มกัน Covid-19 (SARS CoV-2 Spike Antibody) คือ การตรวจเพื่อหาเชิงปริมาณของระดับภูมิต้านทานชนิด IgG, IgM (Total antibody) ในร่างกายที่มีต่อเชื้อ SARS-C...
 • หยุด 4 โรคร้ายทำลายปอด

  มะเร็งปอด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็งในคนไทย มะเร็งปอด  90% มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ และ 30% จากผลกระทบของบุหรี่มือสอง ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู...
 • โรคพิษสุนัขบ้า...ภัยร้ายใกล้ตัว

  อาการเริ่มของโรค  2-3 วันแรก ผู้ป่วยอาจมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหารเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คันหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผล ที่ถูกกัด  ต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ...
 • โรคงูสวัด ผื่นร้าย ที่ไม่ควรมองข้าม

  โรคงูสวัด (Herpes zoster) เป็นโรคติดเชื้อทางผิวหนังชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส VZV (Varicella-Zoster Virus) ทำให้เกิดผื่นแดงหรือตุ่มใสเป็นแนวยาวตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น ใบหน้า หนังตา คอ แขน ลำตัว ตลอดจนรอบๆเอว แต่ลักษณะการขึ้นเพียงซีกหนึ่งซีกใดของร่างกายเท่านั้น...

 • อาหารสำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง

     การเลือกอาหารที่เหมาะสม ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตได้ เนื่องจากสารอาหารหลายชนิดมีผลต่อการควบคุมความดันโลหิต ดังนี้ ♦ โซเดียม คนส่วนใหญ่ได้รับโซเดียมปริมาณมากจากเครื่องปรุงร...
 • ไข้หวัดใหญ่... โรคภัยยุคใหม่อยู่ใกล้ตัว

     ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว พบได้ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  Influenza Virus มีหลายสายพันธุ์ แบ่งออกได้เป็...