ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การรักษาโรคด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพราะกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง การฟื้นตัวจึงเร็วกว่าจำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลลดลง การลาหรือหยุดงานน้อยลง สามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

     ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกช่วงวัย ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้การรักษาความผิดปกติจากอาการปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน ตกขาว และอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของสตรี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากการคลอดลูกเองหรือมีอายุมากกว่า 50 ปี ให้การรักษาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช

     เมื่อลองมองย้อนกลับไปในอดีตหากพูดถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด หลายคนคงรู้สึกวิตกกังวลเรื่องอาการเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด จึงไม่แปลกที่คนไข้หลายรายจะปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีนี้แล้วหันไปพึ่งวิธีอื่นแทน แต่ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะตอบโจทย์ของผู้ป่วย เป็นวิธีที่กระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยและแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็ว หมดปัญหาหน้าท้องมีแผลยาวไม่สวยงาม สามารถกลับไปทำงานและทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้เร็วกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบเดิม

     เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งโรคซีสต์ ช๊อกโกแลคซีสต์ ผ่าตัดซีสต์ เนื้องอกในโพรงมดลูก เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกและรังไข่ การผ่าตัดไส้ติ่งทางหน้าท้อง เลาะผังผืดในอุ้งเชิงกราน การฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่ การผ่าตัดในกรณีตั้งครรภ์นอกมดลูก ผ่าตัดมดลูก ประจำเดือนมากผิดปกติจากเยื่อบุโพรงมดลูกหนา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ การผ่าตัดทำหมัน การผ่าตัดเนื้องอกถุงน้ำรังไข่ ค้นหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก เนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภท
 1. 1. การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Surgery) เป็นการใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อการวินิจฉัย และทำการผ่าตัดภายในช่องท้อง
 2. 2. การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopic Surgery) เป็นการใช้กล้องส่องดูความผิดปกติของโพรงมดลูกโดยผ่านทางปากมดลูกเพื่อการวินิจฉัย และการผ่าตัด

การตรวจวินิจฉัย ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องคลอด (Vagina Ultrasound) เพื่อดูความผิดปกติของมดลูก ปีกมดลูก และรังไข่ ซึ่งเป็นสาเหตุ ของโรคและนำมาซึ่งการรักษาผ่าตัดทางนรีเวช

อาการของโรค

     ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อยมาก หรือมีอาการร่วม เช่น ปวดร้าวไปหลัง เอว ก้นกบ ปวดลงขา เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ปัสสาวะบ่อยขัด ถ่ายอุจจาระลำบาก ปวดเบ่งมากในขณะมีระดู เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก เลือดปจะจำเดือนออกมาก ออกนาน ปวดท้องน้อยเรื้อรัง มีบุตรยากโดยยังหาสาเหตุไม่พบ

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myoma uteri)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate cyst)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องพังผืดในอุ้งเชิงกราน (Pelvic adhesion)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องท่อนำไข่อุดตัน (Tubal obstruction)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก (Infertility)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Polyp,myoma)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องพังผืดในโพรงมดลูก (Uterine synechiae)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก (Septate uterus)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องการทำหมันหญิง (Tubal Sterilization)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องห่วงอนามัยทะลุเข้าช่องท้อง (Perforated IUD)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องการตัดมดลูกออกเนื่องจากสาเหตุต่างๆ (Hysterectomy)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก (Early stage of Cervical cancer)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งรังไข่ในระยะต้น (Early stage of Ovarian cancer)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกถุงน้ำรังไข่ ชนิดที่ไม่เป็นมะเร็งหรือช็อกโกแลตซีสต์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางแผลผ่าตัดเล็กได้
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myomectomy) ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเนื้อตัน สามารถผ่าตัดผ่านกล้องด้วยการใช้เครื่องมือชนิดพิเศษที่ตัดย่อยชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆ เอาออกผ่านแผลเล็กๆ และสามารถเย็บปิดโดยผ่านกล้อง
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องกรณีที่มีข้อบ่งชี้ในการตัดมดลูก (Hysterectomy ) การผ่าตัดผ่านกล้องมีวิธีให้เลือก เช่น ตัดมดลูกออกโดยเหลือปากมดลูกไว้ ตัวมดลูกจะเอาออกโดยเครื่องตัดย่อยชิ้นเนื้อ หรือการตัดมดลูกออกพร้อมปากมดลูกโดยเอาออกทางช่องคลอด เย็บปิดโดยผ่านกล้อง
   
ผลดีของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบธรรมดา
 1.  แผลผ่าตัดเล็กกว่า โดยแผลยาวประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร
   เจ็บแผลน้อยกว่ามาก เนื่องจากความบอบช้ำจากการผ่าตัดน้อยกว่า
   ระยะเวลาพักฟื้นน้อยกว่าสามารถกลับไปทำงานหรือกิจวัตรประจำวันได้ภายใน 5-10 วัน
   โอกาสเกิดพังผืดจากการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง
   พักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วัน
   อาการแทรกซ้อนจากแผลผ่าตัด เช่น แผลอักแสบ แผลแยก แผลเป็นหนอง จะน้อยกว่าผ่าตัดใหญ่มาก

ศูนย์มะเร็งทางนรีเวช

การบริการ
 1. 1. การตรวจสุขภาพทางนรีเวช หรือ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยใช้วิธี Liquid – Based Cytology  (LBC) เช่น Thin Preb, Sure Path ซึ่งสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมที่เคยตรวจกันมา
 • การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Vaginal Ultrasound) เพื่อสืบค้นรอยโรคที่ซ่อนเร้น แลสามารถค้นหาเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ ช็อคโกแล็ตซีสต์ เนื้องอกรังไข่ มะเร็งรังไข่ ในระยะเริ่มแรกได้เร็วยิ่งขึ้น โอกาสในการรักษาหายจึงเพิ่มมากขึ้น
 • การตรวจชนิดของเชื้อไวรัส HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA ใช้ร่วมกับการตรวจ Liquid  Based Cytology (LBC) Pap Smear ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และแพทย์จะรักษาให้หายขาดได้โดยง่ายก่อนที่มะเร็งปากมดลูกจะเกิดขึ้น
 • การส่องกล้องตรวจความผิดปกติของปากมดลูก แล้วนำเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมาตรวจทางพยาธิวิทยา (Colposcopy) มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สงสัยเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก โดยทั่วไปนิยมส่องกล้องตรวจในผู้ที่พบความผิดปกติจากการตรวจ LBC
 1. 2.การตัดเนื้อปากมดลูกตรวจโดยใช้กล้องคอลโปสโคปช่วย (Colposcopic Directed Biopsy)
  3.การจี้เย็น (Cryosurgery) คือการทำลายมะเร็งโดยทำให้บริเวณที่เป็นมะเร็งเย็นจนเป็นน้ำแข็ง
  4.การผ่าตัดเซลล์ที่ผิดปกติออกจากมดลูกด้วยลวดไฟฟ้า (Loop Electrosurgical Excision Procedure) หรือ LEEP เป็นการใช้ห่วงโลหะบางๆ ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าผ่านผ่าตัดเอาเซลล์ที่ผิดปกติออกจากมดลูก
  5.การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือการใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนในร่างกายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งรวมทั้งเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปในอวัยวะอื่นๆ โดยมีแผนกเคมีบำบัด ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง
  6. การผ่าตัด (Surgery) ทั้งการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งนรีเวช (Laparoscopic Gynecological Cancer Surgery) และการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (Open Gynecological Cancer Surgery)
นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และช่วยลดอุบัติการณ์เกิดมะเร็งจากนรีเวช
1. ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้ตั้งแต่ 9-55 ปี
2.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep Pap Test / Pap Smear หรือร่วมกับการตรวจไวรัส HPV กลุ่มเสี่ยงสูงปีละ 1 ครั้ง เพื่อวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะแรก ช่วยลดอุบัติการณ์เกิดมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามได้
หากท่านมีลักษณะหรืออาการดังต่อไปนี้ ?
 •  ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 •  มีเพศสัมพันธ์มากกว่า 3 ปี
 •  มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
 •  สูบบุหรี่
 •  ทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน
 •  การตั้งครรภ์หลายครั้ง
 •  ประจำเดือนมาผิดปกติ
 •  มีเลือดออกจากช่องคลอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 •  ตกขาวมีสีและผิดปกติ
หากว่าท่านมีลักษณะหรืออาการดังกล่าวตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งสตรีได้ในอนาคต ควรปรึกษาแพทย์ทางนรีเวชเพื่อรับคำแนะนำ หรือรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง


VDO สาระสุขภาพ

สาระสุขภาพ เรื่อง "การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช"