แผนกไตเทียม

โรงพยาบาลนนทเวช บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด เป็นส่วนตัว ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล และเครื่องมือในกรณีภาวะฉุกเฉินขณะล้างไต

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกไตเทียม

บริการและการรักษา
 •  บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 •  ​ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยวิกฤติ
 •  ​ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
 •  ​ บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด
 •  ​ บริการผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 •  ​ บริการแก้ไขปัญหาของเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 •  ​ บริการข้อมูลในการดูแลตนเองในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 •  ​ บริการข้อมูลในด้านการปฏิบัติตัวทางด้านอาหารและยาในผู้ป่วยโรคไต
 •  ​ บริการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของไต
 •  ​ บริการปรึกษาและรักษาภาวะไตวายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต
 •  ​ บริการตรวจวัดระดับยากดภูมิต้านทาน
 •  ​ การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ ผู้ป่วยอาการวิกฤตในห้องไอซียู
 •  ​ การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
 •  การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 •  การประเมินและการให้คำแนะนำการรับประทานอาหารจากนักกำหนดอาหาร
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 •  ​ ห้องเดี่ยวสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เตียงระบบไฟฟ้าผู้ป่วยสามารถปรับขึ้น-ลงได้อย่างสะดวก
 •  ​ เครื่องไตเทียม Fresenius รุ่น 5008 Full option ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน มีระบบตรวจวัดปริมาตรน้ำ การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการฟอกเลือด เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย นำเข้าจากต่างประเทศ
 •  ​ ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง (Ultrapure Reverse Osmosis Water)สำหรับการฟอกเลือดที่มีระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ป่วยและได้มาตรฐานสากล The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
 •  ​ ระบบควบคุมการติดเชื้อภายในศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากล
 •  ​ ความพร้อมด้านทีมบุคลากรด้านโรคไต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามมาตรฐานแพทยสภาและสภาการพยาบาล
บริการฟอกไตสิทธิข้าราชการและประกันสังคมเบิกได้ (ตามวงเงิน)
สิทธิข้าราชการ
 • - ใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • - โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 2,000 บาท/ครั้ง
 • - จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง
สิทธิประกันสังคม
 • - ใช้สิทธิฟอกไตได้ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
 • - โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 1,500 บาท/ครั้ง
 • - จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 1. 1. เตียงรองรับการให้บริการ 12 เตียง พร้อมเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน สามารถประเมินประสิทธิภาพในการฟอกเลือดของผู้ป่วยได้จากเครื่องไตเทียมโดยตรงขณะรับบริการฟอกเลือด มีระบบน้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก โทรทัศน์บริการทุกเตียง และระบบ on call กรณีฉุกเฉิน
 2.  2. มีห้องพิเศษสำหรับให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการเป็นสัดส่วน โดยภายในห้องมีระบบแอร์และระบบระบายอากาศแยกต่างหาก
 3.