ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

  • จำเป็นไหม ?...ที่ต้องตรวจสุขภาพประจำปี

    “เพราะสุขภาพดี...สร้างได้ด้วยตัวคุณ”    คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสพิเศษในแต่ละปีเรามักขอพรเรื่อง “สุขภาพ” เป็นข้อแรก เพราะการมีสุขภาพดี คือ สิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตที่ทุ...