แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนนทเวชให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่ต้องทำหัตถการได้ทุกสาขา เช่น ศัลยกรรม กระดูก หัวใจ สูตินรีเวช ปอด ตา หู คอ จมูก ฯลฯ ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกห้องผ่าตัด

 •  สถานที่ สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมรองรับการผ่าตัด ด้วยระบบการควบคุมคุณภาพห้องผ่าตัดตามมาตรฐานระดับสากล
 •  เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมผ่าตัดฉุกเฉิน ผ่าตัดใหญ่  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงด้วยระบบปลอดเชื้อ
 •  บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยทีมบุคลากร แพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ พยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัด
บริการรักษาผ่าตัดตามอาการของโรค

   ให้บริการผ่าตัดเพื่อการรักษา เกี่ยวกับด้านศัลยกรรมทั่วไป และผ่านกล้องทางศัลยกรรม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์  พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์   นอกจากนี้ยังมีการดูแลรักษาโรคอื่นๆ ที่พบได้บ่อย เช่น ปวดท้องเฉียบพลันซึ่งเป็นอาการของโรคไส้ติ่ง ไส้เลื่อน เส้นเลือดขอด นิ่วในถุงน้ำดีรวมถึง โรคเกี่ยวกับการรักษาผ่าตัดต่อมลูกหมาก ให้บริการได้ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน

 •   สูตินรีเวช ทั่วไป
 •   การผ่าตัดทางนรีเวชผ่านกล้อง
 •   การตรวจและให้บริการผู้ มีบุตรยาก
 •   การผ่าตัดกระดูกหัก ด้วยวิธีการเปิดตามปกติ
 •   การผ่าตัดกระดูกหัก โดยใช้เครื่อง X-Ray กับอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ทำให้แผลมีขนาดเล็ก
 •   การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ซ่อมเอ็น สำหรับข้อเข่า หัวไหล่ต่างๆ
 •   การผ่าตัดสลายต้อ และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 •   การผ่าตัดจอประสาทตา ท่อน้ำตา
 •   การผ่าตัดจุลศัลยกรรม ของสมอง, ไขสันหลัง, หลอดเลือด
 •   การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 •   การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ