ประเภทห้องพัก

Nursery  (เด็กดี)

3,600 ฿
  • ค่าบริการห้องพัก800
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล1,800
  • ค่าอาหาร0