สมาชิกสัมพันธ์

สมาชิกสัมพันธ์

Loyalty Card Type

Healthy Living Platinum
 • ส่วนลดค่าห้อง ชำระด้วยเงินสดลด 20% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 10%
 • ส่วนลดค่ายา ชำระด้วยเงินสดลด 15% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 10%
 • (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)
 •  
 • เงื่อนไขการรับบัตรสมาชิก - ซื้อโปรแกรม Exclusive Plus บุรุษ 
  - ซื้อโปรแกรม Exclusive Plus สตรี 

   
 • อายุบัตร 1 ปี (ปีชนปี)
 

Healthy Living Gold
 • ส่วนลดค่าห้องชำระด้วยเงินสดลด 15% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 5%
 • ส่วนลดค่ายาชำระด้วยเงินสดลด 10% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 5%
 • (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)
 •  
 • เงื่อนไขการรับบัตรสมาชิก - ซื้อโปรแกรม Exclusive บุรุษ 
  - ซื้อโปรแกรม Exclusive สตรี 
 • อายุบัตร 1 ปี (ปีชนปี)
 

Healthy Baby 
 • ส่วนลดค่าห้อง ชำระด้วยเงินสดลด 10% (ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต)
 • ส่วนลดค่ายา ชำระด้วยเงินสดลด 10% (ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต)
 • (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)
 •  
 • เงื่อนไขการรับบัตรสมาชิก ลูกค้าที่คลอดใน รพ.ทุกราย
 • อายุบัตร 1 ปี (ปีชนปี)