สมาชิกสัมพันธ์

สมาชิกสัมพันธ์

Loyalty Card Type

Healthy Living Platinum
 • ส่วนลดค่าห้อง ชำระด้วยเงินสดลด 20% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 10%
 • ส่วนลดค่ายา ชำระด้วยเงินสดลด 15% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 10%
 • บริการรถฉุกเฉิน ส่วนลด 50 % เฉพาะค่ารถพยาบาล
 • วารสาร Healthy Living 4 เล่ม/ปี
 • เงื่อนไขการรับบัตรสมาชิก - ซื้อโปรแกรม Exclusive Plus สุภาพบุรุษ 24,000 บ.
  - ซื้อโปรแกรม Exclusive Plus สุภาพสตรี 28,000 บ.

   
 • อายุบัตร 1 ปี (ปีชนปี)
 

Healthy Living Gold
 • ส่วนลดค่าห้อง ชำระด้วยเงินสดลด 15% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 5%
 • ส่วนลดค่ายา ชำระด้วยเงินสดลด 10% / ชำระด้วยบัตรเครดิตลด 5%
 • บริการรถฉุกเฉิน ลด 50% เฉพาะค่ารถพยาบาล (กรณี Admit)
 • วารสาร Healthy Living 4 เล่ม/ปี
 • เงื่อนไขการรับบัตรสมาชิก - ซื้อโปรแกรม Exclusive สุภาพบุรุษ 18,000 บ.
  - ซื้อโปรแกรม Exclusive สุภาพสตรี 22,000 บ.
 • อายุบัตร 1 ปี (ปีชนปี)
 

Healthy Baby Card
 • ส่วนลดค่าห้อง ชำระด้วยเงินสดลด 10% (ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต)
 • ส่วนลดค่ายา ชำระด้วยเงินสดลด 10% (ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต)
 • บริการรถฉุกเฉิน ส่วนลด 10 % เฉพาะค่ารถพยาบาล
 • วารสาร Healthy Living -
 • เงื่อนไขการรับบัตรสมาชิก ลูกค้าที่คลอดใน รพ.ทุกราย
 • อายุบัตร 1 ปี (ปีชนปี)