ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

     การบริการ

1. การตรวจสุขภาพทางนรีเวช หรือ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

 •  ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยใช้วิธี Liquid – Based Cytology  (LBC) เช่น Thin Preb, Sure Path ซึ่งสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมที่เคยตรวจกันมา
 •  การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Vaginal Ultrasound) เพื่อสืบค้นรอยโรคที่ซ่อนเร้น แลสามารถค้นหาเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ ช็อคโกแล็ตซีสต์ เนื้องอกรังไข่ มะเร็งรังไข่ ในระยะเริ่มแรกได้เร็วยิ่งขึ้น โอกาสในการรักษาหายจึงเพิ่มมากขึ้น
 •  การตรวจชนิดของเชื้อไวรัส HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA ใช้ร่วมกับการตรวจ Liquid  Based Cytology (LBC) Pap Smear ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และแพทย์จะรักษาให้หายขาดได้โดยง่ายก่อนที่มะเร็งปากมดลูกจะเกิดขึ้น
 •  การส่องกล้องตรวจความผิดปกติของปากมดลูก แล้วนำเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมาตรวจทางพยาธิวิทยา (Colposcopy) มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สงสัยเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก โดยทั่วไปนิยมส่องกล้องตรวจในผู้ที่พบความผิดปกติจากการตรวจ LBC

2. การตัดเนื้อปากมดลูกตรวจโดยใช้กล้องคอลโปสโคปช่วย (Colposcopic Directed Biopsy)

3. การจี้เย็น (Cryosurgery) คือการทำลายมะเร็งโดยทำให้บริเวณที่เป็นมะเร็งเย็นจนเป็นน้ำแข็ง

4. การผ่าตัดเซลล์ที่ผิดปกติออกจากมดลูกด้วยลวดไฟฟ้า (Loop Electrosurgical Excision Procedure) หรือ LEEP เป็นการใช้ห่วงโลหะบางๆ ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าผ่านผ่าตัดเอาเซลล์ที่ผิดปกติออกจากมดลูก

5. การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือการใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนในร่างกายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งรวมทั้งเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปในอวัยวะอื่นๆ โดยมีแผนกเคมีบำบัด ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง

6. การผ่าตัด (Surgery) ทั้งการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งนรีเวช (Laparoscopic Gynecological Cancer Surgery) และการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (Open Gynecological Cancer Surgery)

นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และช่วยลดอุบัติการณ์เกิดมะเร็งจากนรีเวช
 1. 1. ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้ตั้งแต่ 9-55 ปี

2.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep Pap Test / Pap Smear หรือร่วมกับการตรวจไวรัส HPV กลุ่มเสี่ยงสูงปีละ 1 ครั้ง เพื่อวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะแรก ช่วยลดอุบัติการณ์เกิดมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามได้

หากท่านมีลักษณะหรืออาการดังต่อไปนี้ ?
 •  ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 •  มีเพศสัมพันธ์มากกว่า 3 ปี
 •  มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
 •  สูบบุหรี่
 •  ทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน
 •  การตั้งครรภ์หลายครั้ง
 •  ประจำเดือนมาผิดปกติ
 •  มีเลือดออกจากช่องคลอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 •  ตกขาวมีสีและผิดปกติ

หากว่าท่านมีลักษณะหรืออาการดังกล่าวตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งสตรีได้ในอนาคต ควรปรึกษาแพทย์ทางนรีเวชเพื่อรับคำแนะนำ หรือรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

 1. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี
 2. โทร 0-2596-7901 หรือ 0-2596-7888

  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์สุขภาพสตรี 


VDO สาระสุขภาพ

สาระสุขภาพ เรื่อง "มะเร็งรังไข่"
สาระสุขภาพ เรื่อง "มะเร็งเยื้อบุโพรงมดลูก"

สาระสุขภาพ เรื่อง "มะเร็งปากมดลูก"