ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

  • เช็คสัญญาณเสี่ยง “นิ่วในถุงน้ำดี”

    นิ่วในถุงน้ำดี เกิดจากอะไร ?    นิ่วที่ในถุงน้ำดี เกิดจากการตกผลึกของหินปูน (แคลเซียม) คอเลสเตอรอล และบิลิรูบิน (สารเคมีชนิดหนึ่งที่ให้สีเหลืองออกน้ำตาล เกิดจากการแตกตัวหรือการตายของเซลล์...