การรักษาเวียนศีรษะด้วย การบริหาร Cawthorne และ การบริหาร Brandt-Daroff

การรักษาเวียนศีรษะด้วย การบริหาร Cawthorne และ การบริหาร Brandt-Daroff

การบริหารแบบ Cawthorne excercises

   เป็นการฝึกเพื่อปรับสมดุลของการทรงตัว โดยใช้ สายตาและกล้ามเนื้อต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เกิด การผ่อนคลายลดการเกร็งของกล้ามเนื้อที่มักใช้ในการเคลื่อนไหว และช่วยให้กระแสโลหิตไหลเวียนดีขึ้นการบริหารในช่วงแรกควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยเพื่อป้องกันการล้ม และเพื่อให้ได้ผลดีควรบริหารอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการบริหารแบบคอว์ธอร์น
 • 1. เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อคอและไหล่ ป้องกัน การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่มักใช้ในการเคลื่อนไหว ช่วยให้การ ไหลเวียนของโลหิตไปสมองดีขี้น
 • 2. ฝึกการเคลื่อนไหวของลูกตาและศีรษะให้เป็นไปอย่างอิสระ
 • 3. ฝึกให้เกิดสมดุลของการทรงตัวในการใช้สายตาและกล้ามเนื้อ ส่วนต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน
 • 4. ฝึกให้เกิดความเคยชิน กับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ทั้งในกลางวันและกลางคืน
 • 5. สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างง่ายๆ จากการฝึก การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

การบริหารตา
 •  มองขึ้นลงอย่างช้าๆ หลังจากนั้นให้ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง
 •  มองไปทางซ้ายและขวาอย่างช้าๆ หลังจากนั้นให้ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง
 •  ยกนิ้วชี้ห่างจากหน้าประมาณ 1 ช่วงแขนและค่อยๆ เลื่อนนิ้วเข้าหาตัวให้ห่างจากหน้าประมาณ 1 ฟุต เริ่มทำอย่างช้าๆจากนั้นให้ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง
 •  มองจ้องวัตถุที่อยู่นิ่ง จากนั้นหันศีรษะไปทางซ้ายและขวาโดยที่ทางตาทั้ง 2 ข้างยังจ้องอยู่ที่เดิม เริ่มอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆทำให้เร็วขึ้น 20 ครั้ง

การบริหารศีรษะ
 •  ก้มหน้าและเงยหน้า เริ่มทำอย่างๆ ช้าๆและค่อยๆ ทำให้เร็วขึ้น 20 ครั้ง หลังจากนั้นให้หลับตา ก้มหน้าและเงยหน้า ทำเช่นเดียวกัน 20 ครั้ง
 •  หันศีรษะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเริ่มต้นทำอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ ทำให้เร็วขึ้น 20 ครั้ง หลังจากนั้นหลับตา หันศีรษะจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง แล้วทำเช่นเดียวกัน 20 ครั้ง
 •  ยกไหล่ขึ้น-ลงทั้ง 2 ข้างสลับกัน 20 ครั้ง
 •  หันไหล่ไปทางขวา แล้วสลับไปทางซ้าย 20 ครั้ง
 •  ก้มตัวไปข้างหน้าแล้วหยิบของจากพื้นหลังจากนั้นกลับมานั่งตรง ทำเช่นเดียวกัน 20 ครั้ง
 

การยืน
 •  เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน เริ่มทั้งอย่างช้าๆ แล้วให้ทำเร็วขึ้น 20 ครั้งหลังจากนั้นให้หลับตาแล้วเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่ายืน 20 ครั้ง
 •  โยนลูกบอลจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง โดยให้บอลอยู่เหนือระดับสายตา 10 ครั้ง
 •  โยนลูกบอลจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งใต้ระดับเข่า 10 ครั้ง
 •  ลุกขึ้นจากที่นั่ง ยืนนิ่ง หมุนตัวไปทางขวาแล้วนั่งลง หลังจากนั้นลุกจากที่นั่ง ยืนนิ่ง หมุนตัวไปทางซ้ายแล้วนั่งลง ทำต่อเนื่อง 10 ครั้ง

การเคลื่อนไหว
 •  เดินจากผนังของห้องด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งขณะลืมตา 10 ครั้ง หลังจากนั้นให้หลับตาแล้วเดินจากผนังห้องด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งทั้งหมด 10 ครั้ง
 •  เดินขึ้น - ลงตามทางลาดขณะลืมตา 10 ครั้ง หลังจากนั้นหลับตาแล้วเดินขึ้น - ลงตามทางลาด 10 ครั้ง
 •  เดินขึ้น - ลงบันไดขณะลืมตา 10 ครั้ง หลังจากนั้นหลับตาแล้วเดินขึ้น - ลง บันได 10 ครั้ง
 •  อาจเล่นกีฬาที่มีการหันศีรษะหรือจ้องมองวัถตุที่เคลื่อนไหว เช่น บาสเกตบอลหรือการโยนลูกบอลไป - กลับ เป็นการช่วยบริหารได้อีกทางหนึ่ง
** ในระยะแรกของการฝึกการบริหารแบบคอว์ธอร์นนี้ อาจทำให้เกิดอาการมึนงงและเวียนศีรษะเพราะยังไม่คุ้นเคย แต่หลังจากบริหารเป็นประจำอาการดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลงและหายไปในที่สุด

การบริหารแบบ Brandt-Daroff exercise 

 • 1. นั่งห้อยเท้าตรงขอบเตียง
 • 2. ล้มตัวลงนอนตะแคงไปข้างหนึ่งหันศีรษะให้ปลายจมูกชี้ขึ้นบนทำมุม 45 องศากับพื้น อยู่ในท่านี้นาน 30 วินาที หรือจนกว่า จะหายเวียน
 • 3. ลุกขึ้นนั่งแบบเดียวกับในท่าที่ 1 อยู่ในท่านี้นาน 30 วินาที
 • 4. ล้มตัวลงนอนตะแคงไปอีกข้างหนึ่งหันศีรษะให้ปลายจมูกชี้ขึ้นบน ทำมุม 45 องศากับพื้น อยู่ในท่านี้ 30 วินาที หรือ จนกว่าจะหายเวียน แล้วกลับมาลุกนั่งในท่าที่ 1 นาน 30 วินาที

การบริการท่านี้ควรทำวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น ครั้งละ 5 ชุด

Brandt-Daroff exercise