บัตรสมาชิก Home Card (โฮมโปร)

บัตรสมาชิก Home Card (โฮมโปร)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2564
กรณีชำระเงินสด
● ส่วนลด 10%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 10%  ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)
กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต /บัตรเดบิต
● ส่วนลด 5%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 5%  ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)