บัตรสมาชิกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.)

บัตรสมาชิกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2564
กรณีชำระเงินสด
● ส่วนลด 10%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 10%  ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)
กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
● ส่วนลด 5%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 5%  ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)