บัตรเครดิตเคทีซี (KTC)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2564
● ส่วนลด 5%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 5%  ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)

ระยะเวลา  :  วันที่ 1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64
..................
"กรณีซื้อ ""แพคเกจคลอด"" ทุกรายการ ที่มียอดตั้งแต่  30,000  บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ทั้งกรณีรูดเต็มจำนวน และกรณีแบ่งจ่าย
รับฟรี ""ชุดถุงเก็บน้ำนมแม่ Toddler Gift Set"" มูลค่า 1,050 บาท จำนวน 1 ชุด /เซลส์สลิป"
วิธีรับสิทธิ์    :    พิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000  
                        (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณ และ ทางเคทีซีเป็นผู้จัดส่งของ สมนาคุณไปยังที่อยู่ของสมาชิก
              
**หมายเหตุ  :   จำกัดการรับสิทธิ์  จำนวน 1 สิทธิ์  ต่อ 1 ท่าน   ตลอดรายการ