มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจพบไว รักษาได้

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจพบไว รักษาได้

มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยพบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง  (ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
 • ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
  1.อายุ 50 ปีขึ้นไป
  2.คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
  3.มีภาวะโรคอ้วน และมีวิถีชีวิตแบบนั่งๆ นอนๆ ขาดการออกกำลังกาย
  4.เคยมีประวัติลำไส้อักเสบเรื้อรัง
  5.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  6.การสูบบุหรี่ ,ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
 • อาการและอาการแสดง
  - ช่วงที่เริ่มเป็น ไม่มีอาการผิดปกติ
  - ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด, เป็นมูก หรือเป็นมูกเลือด
  - ท้องผูกสลับท้องเสียที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือไม่เคยเป็นมาก่อน
  - ซีด โดยที่หาสาเหตุไม่ได้
  - ท้องผูกมากผิดปกติ หรือมีอาการถ่ายไม่สุดหลังถ่ายอุจจาระแต่ละครั้ง
  - ปวดท้องเรื้อรังมานาน
  - สังเกตว่าลำอุจจาระมีขนาดลีบเล็กลง
  - ผอมลง หรือน้ำหนักตัวลดลง แบบไม่ทราบสาเหตุชัดเจน
 • วิธีการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
   ออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือเฉลี่ย 3 วันต่อสัปดาห์
  ไม่สูบบุหรี่
  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูงๆ อาหารฟาสต์ฟู้ด เนื้อแดง เนื้อแปรรูป และควรรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ
 • ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
        มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer)  ส่วนหนึ่งป้องกันได้หากหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และตรวจคัดกรองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จะทำให้การรักษาได้ผลดี และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า โดยผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยไม่ต้องรอให้มีอาการผิดปกติ (ที่มา : WHO guideline 2018)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
  การตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดออกแฝงในอุจจาระ
  การส่องกล้องลำไส้ใหญ่  (Colonoscopy) สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ ติ่งเนื้อ ก้อนเนื้อที่ผิดปกติ โรคลำไส้อักเสบ ฯลฯ
         - สามารถทำได้ภายในหนึ่งวันเพียงแค่ งดน้ำ และอาหารมา 6-8 ชม.
        - ระยะเวลาทำ 20-30 นาที
        - ทำในขณะหลับ โดยได้รับยานอนหลับแบบฉีด ไม่เจ็บ
        - สามารถกลับบ้านได้หลังจากทำเสร็จ
 • ใครบ้างที่ควรมาตรวจคัดกรอง
  บุคคลทั่วไปที่มีอายุเกิน 45 ปีขึ้นไป
  คนที่มีปัจจัยเสี่ยงควรเริ่มตั้งแต่อายุ 35-40 ปีขึ้นไป
   คนที่มีอาการทางลำไส้ที่ผิดปกติ ไม่จำกัดอายุ
   ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ
   ขับถ่ายผิดปกติ หรือมีเลือดปนในอุจจาระ
   น้ำหนักตัวลดลงไม่ทราบสาเหตุ
   มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
           เพราะระบบทางเดินอาหาร มีการทำงานที่ซับซ้อน...จึงต้องการการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal&Liver Center) โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมด้วยทีมอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์  และแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเคมีบำบัด พร้อมให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารและตับทั้งระบบ

ขอบคุณข้อมูลจาก:
นพ. อานนท์ พีระกูล
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ