โรคตาแดง

    โรคตาแดง เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา จากการติดเชื้อไวรัส เป็นกลุ่มอาดิโนไวรัสส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดต่อที่ตาโดยตรง แต่ไม่ติดต่อโดยการสบสายตา ทางอากาศ หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยจะเกิดอาการภายใน 1–2 วัน ระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 1-4 วัน

การติดต่อ

จะติดต่อกันง่ายมากโดย
  • 1. การคลุกคลี ใกล้ชิด หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคตาแดง
  • 2. สวมใส่เสื้อผ้า หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
  • 3. ฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา
  • 4. แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา
  • 5. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหน้า

อาการ

   ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสจะมีอาการตาแดง เคืองตาตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆน้ำตาไหลเจ็บตาและจะมีขี้ตาร่วมด้วย ต่อมน้ำเหลืองหน้าหูเจ็บและบวม โดยจะเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อนถ้าไม่ระวังให้ดีจะติดต่อมายังตาอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าระมัดระวังไม่ให้น้ำตาข้างที่ติดเชื้อไวรัสมาถูกตาข้างที่ดี ก็จะไม่เป็นตาแดงได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นอีกข้างได้อย่างรวดเร็ว

ฤดูกาล

จะพบผู้ติดเชื้อไวรัสตาแดงในฤดูฝน ระยะเวลาอาการของโรคจะเป็นประมาณ 5-14 วัน ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น

โรคแทรกซ้อน

มีอาการเคืองตามาก ลืมตาไม่ค่อยได้จะมีอาการกระจกตาอักเสบแทรกซ้อน และจะดีขึ้นได้ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือบางรายเป็น 1-2 เดือน ทำให้ตาพร่า มัวเป็นเวลานาน

การรักษา

   เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัส จึงยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสนี้โดยตรงต้องรักษาตามลักษณะอาการของโรค คือ ถ้ามีขี้ตาให้หยอดยาปฏิชีวนะสาร มีไข้ เจ็บคอ ให้ใช้ยาแก้อักเสบร่วมกับยาลดไข้ และยาลดปวดซึ่งคนไข้จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองโดยการพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะการใช้สายตาในช่วงที่มีอาการตาแดงอย่างรุนแรงไม่ควรทำงานดึก ควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่จำเป็นต้องปิดตาไว้ตลอดยกเว้นมีกระจกตาอักเสบเคืองตามากจึงปิดตาเป็นครั้งคราวได้ ไม่ควรให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย โดยการงดการใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันทุกครั้งที่สัมผัสตา ควรล้างมือให้สะอาด ผู้ป่วยไม่ควรลงเล่นน้ำในสระ เพราะจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในน้ำได้

การป้องกัน

  • 1. ล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ
  • 2. ไม่คลุกคลี ใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
  • 3. ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
  • 4. อย่าปล่อยให้มีแมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา
  • 5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่ายกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ
ผู้ป่วยโรคตาแดง ควรหยุดเรียน หรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลาม หรือติดต่อสู่คนอื่น