อัตราค่าบริการทันตกรรม

อัตราค่าบริการทันตกรรม

Dental Rate

หัตการ 
Medical Precedures

ราคา
PRICE (THB)

 

หัตการ
Medical Precedures

ราคา
PRICE (THB)

อุดฟันแท้ / FILLING
 
จัดฟัน / ORTHODONTIC
อุดฟันด้วย amalgam(สีเงิน)
เกิน 3 ด้านคิดราคาเหมาจ่ายเป็น
Silver Amalgam Fillings 
700-900/ 1 ด้าน/ Surface
1,200-1,400/ 2 ด้าน/ Surface
1,800-2,100/ 3 ด้าน/ Surface
  จัดฟันทั้งปากไม่รวมเครื่องมือถอดได้
Metal Braces (Not including retainer)
48,000 - 58,000
คอร์ส/ Course
อุดฟันด้วย วัสดุฉายแสง (สีเหมือนฟัน)
เกิน 3 ด้านคิดราคาเหมาจ่ายเป็น
Composite Resin Fillings
700-900/ 1 ด้าน/ Surface
1,200-1,400/ 2 ด้าน/ Surface
1,800-2,100/ 3 ด้าน/ Surface
  จัดฟันทั้งปากไม่รวมเครื่องมือถอดได้แบบโลหะและแบบใส
Self ligating system braces (Metal or Ceramic)
75,000 - 88,000
คอร์ส/ Course
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน
Close Diastema
     4,000-5,000/ ช่อง/ Room
          2,000-2,500/ ซี่/ Tooth
  จัดฟันแบบใส
Invinaling
70,000 - 180,000
คอร์ส/ Course
อุดชั่วคราว
Temporary Fillings
500/ ซี่/ Tooth   เครื่องมือถอดได้ และ retainer
Retainer
2,500/ ชิ้น/ Piece
ใส่ฟันปลอม/ ฟันปลอม/ PROSTHODONTIC
  เครื่องมือกันการสบฟัน แบบนิ่ม
Soft Night guard
3,000 - 3,500/ ชิ้น/ Piece
ครอบฟัน (ขึ้นกับวัสดุ)
Crown (up to materials)
8,500 - 20,000/ ยูนิต/ Unit   เครื่องมือกันการสบฟัน แบบแข็ง
Hard Occlusal Splint
5,000/ ชิ้น/ Piece
ใส่ฟันฐานพลาสติก
Partial Dentures (plastic)
2,500 - 5,000   เครื่องมือชำรุด,สูญหาย
Self ligating  braces
500-1,500/ ซี่/ Tooth

ใส่ฟันฐานโลหะ Partial Dentures (metal)

8,000 - 12,000  
  ศัลยกรรมช่องปาก/ ORAL SURGERY
ใส่ฟันทั้งปาก ฐานพลาสติก
Complete Dentures (plastic)
18,000 - 20,000   ผ่าฟันคุด
Impaction,Embedded tooth
2,500 - 6,000/ ซี่/ Tooth
ใส่ฟันทั้งปาก ฐานโลหะ
Complete Dentures (metal)
21,000 - 23,000   ถอนฟัน ปกติ
Extraction (normal case)
900 - 1,500/ ซี่/ Tooth
เดือยฟัน ชนิดโลหะธรรมดา
Post + core (non-precious)
3,500/ ซี่/ Tooth   ถอนฟัน โดยการผ่าเปิดเหงือก 
Extraction (surgery)
1,500 - 3,000/ ซี่/ Tooth
เดือยฟัน ชนิดโลหะ palladium
Post + core (palladium)
4,000 - 4,500/ ซี่/ Tooth   ตัดกระดูกที่อยู่ข้างล่าง
Torectomy torus mandibularis (lower) 
2,500 - 3,500/ ข้าง/ Side
เดือยฟัน สำเร็จรูป
Prefabricatel post and core
4,000 - 4,500/ ซี่/ Tooth   ตัดกระดูกที่อยู่บนเพดาน 
Torectomy torus palatinus
3,500 - 4,500
ซ่อมฟันปลอมเก่าหัก
Denture Repairs
600 - 1,200   ขลิบตัดแต่งกระดูก 
Alveolectomy 
1,000 - 1,500/ ตำแหน่ง/ Area
เสริมฐานฟันปลอม
Reline Denture
5,500/ ครั้ง/ Time   ตัดและอุดปลายราก 
Root Resection (retrograde)
3,000/ ราก/ Tooth
เปลี่ยนฐานฟันปลอม
Rebase Denture
2,000/ ครั้ง/ Time   เจาะถุงหนองในช่องปาก
Intraoral Incision and Drainage
500 - 700/ ตำแหน่ง/ Area
ยึดซีเมนต์
Cement Fixation
500/ ซี่/ Tooth   เข้าเฝือกฟัน
Splinting
2,500 - 4,000/ ครั้ง/ Time
ใส่ฟันบางส่วน 1-2 ซี่ เท่านั้น โลหะธรรมดา
Removable Bridge (metal) for 1-2 teeth
3,500 - 4,000   เข้าเฝือกขากรรไกร
Bar Fixation (Intermaxillary  fixation)
5,500/ ครั้ง/ Time
ใส่ฟันบางส่วน 1-2 ซี่ เท่านั้น วัสดุแบบยึดหยุ่นได้
(Flexible Partial Denture) for 1-2 teeth
5,000 - 5,500   ผ่าตัดร่นเนื้อเยื่อเกาะยึดริมฝีปาก Frenectomy  3,500 - 4,000
รากฟันเทียม ชนิด OSSTEM
Dental Implantation (OSSTEM)
55,000/ ซี่/ Tooth   ห้ามเลือด Stop Bleeding 500 - 1,500/ ครั้ง/ Time
รากฟันเทียม ชนิด Straumann
Dental Implantation (Straumann)
75,000/ ซี่/ Tooth   รักษาการติดเชื้อในช่องปาก
Oral Infection Treatment
1,000 - 1,500/ ครั้ง/ Time
ค่ารื้อครอบฟัน
Crown Removal
1,000-1,200   ล้างแผล Irrigation 300/ ครั้ง/ Time
ค่ารื้อเดือยฟัน
Post Removal
1,000-2,000   ผ่าตัดถุงน้ำในกระดูกขากรรไกร
Cyst removal
3,000-4,000/ ตำแหน่ง/ Area
ครอบฟันบางส่วน (ขึ้นกับวัสดุ)
Inlays/Onlays
8,000-14,000/ ยูนิต/ Unit   ขลิบและตกแต่งกระดูก
Alveolectomy and Alveoloplasty
1,000-1,500/ ตำแหน่ง/ Area

เคลือบฟันด้วยวัสดุอุดฟัน
Direct Veneers

3,000-4,000/ ซี่/ Tooth  
  ปริทันต์/ PERIODONTAL
เคลือบฟันด้วยเซรามิค
Indirect Veneers
10,000-12,000/ ซี่/ Tooth   ขูดหินปูน
Scaling + Polishing
1,200 - 1,500
ฟอกสีฟัน/ WHITENING
   ขูดหินปูน กับทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก
Scaling  with  Periodontist
1,500-2,000
ทำด้วยเครื่อง cool light ที่โรงพยาบาล
Cool Light Bleaching (at the clinic)
9,900   รักษาโรคเหงือก 
Periodontal  treatment
2,500-3,000/ Quadrant
แบบทำที่บ้าน (น้ำยา 8 หลอด+ยาสีฟัน)
Home Bleaching (8 tubes + toothpaste)
9,000   รักษาโรคเหงือก 
Periodontal  treatment
1,000-1,500/ ซี่/ Tooth
แบบทำที่บ้าน (น้ำยา 4 หลอด)
Home Bleaching (4 tubes)
5,500   ผ่าตัดเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันก่อนครอบฟัน
Crown lengthening 
5,000-6,000/ ซี่/ Tooth
ฟอกหลังรักษารากฟัน 
Internal Bleaching (after root canal treatment)
1500/ ซี่/ Tooth   ผ่าตัดเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันหน้า
Esthetic  crownlengthening  per area
7,000-9,000/ ตำแหน่ง/ Area
ทันตกรรมเด็ก/ PEDIATRIC DENTISTRY
   ผ่าตัดเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันหน้า ร่วมกับการกรอกระดูก
 Crownlengthening +osseous surgery
12,000-15,000/
ตำแหน่ง/ Area
อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน
Preventive Resin Restoration
600 - 900/ ซี่/ Tooth   ผ่าตัดเหงือกพังผืด
Frenectomy
3,000-4,000
ถอนฟันน้ำนม
Extraction for Deciduous Teeth
300 - 500/ ซี่/ Tooth   ปลูกเหงือก
Soft tissue graft
5,000-6,000/ ซี่/ Tooth
รักษารากฟันหน้า 
Anterior Teeth Pulpotomy and Pulpectomy
1,100/ ซี่/ Tooth   ผ่าตัดเหงือก ร่วมกับการเกลารากฟัน
Osseous surgery 
5,000-7,000/ ครั้ง/ Time
รักษารากฟันหลัง
Posterior Teeth Pulpotomy and Pulpectomy
1,500/ ซี่/ Tooth   การขจัดคราบฝังแน่นด้วย Air Flow
Stain removal with Air Flow
1,000-1,500

ใส่ครอบฟันสีเหมือนฟัน
Tooth - Coloured Crown

1,700/ ซี่/ Tooth  
  รักษารากฟัน/ ENDODONTICS
ใส่ครอบฟัน
Stainless Steel Crown
1,500/ ซี่/ Tooth   เจาะระบายหนอง
Pus Puncturing and Draining
500 - 800/ ซี่/ Tooth
เครื่องมือกันฟันล้ม
Band and Loop Space Maintainer
2,000/ ชิ้น/ Piece   ฟันหน้า
Anterior  Root  Canal treatment
4,500 - 5,500/ ซี่/ Tooth
เครื่องมือกันฟันล้ม
Lingual Arch Space Maintainer
3,000/ ชิ้น/ Piece   ฟันกรามน้อย
Premolar Root  Canal treatment
5,500 - 6,500/ ซี่/ Tooth
เครื่องมือเคลื่อนฟันแบบถอดได้
Clear Plastic Dental Retainer
3,500 - 4,000/ ชิ้น/ Piece   ฟันกรามใหญ่
Molar   Root  Canal treatment
8,500 - 10,000/ ซี่/ Tooth
เครื่องมือเคลื่อนฟันแบบถอดได้มีสกลู
Retainer with an Expansion Screw
4,000 - 4,500/ ชิ้น/ Piece   รื้อรักษารากใหม่ (คิดเพิ่ม)
Retreat Endodontic (adding)
1,000-2,000
เปลี่ยนซีเมนต์
Cementing Space Maintainer
300 - 400/ ชิ้น/ Piece   การรักษารากฟัน เพื่อปิดปลายรากฟัน ใส่ยา 
Apexification
800/ ครั้ง/ Time
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์
Fluoride Treatment
700   การรักษารากฟัน เพื่อปิดปลายรากฟัน ใส่ยาระยะยาว
Apexification (Long - Term)
700-800/ ครั้ง/ Time
เคลือบหลุมร่องฟัน
Sealant Application
600/ ซี่/ Tooth   ใส่แบนด์เพื่อรักษาคลองรากฟัน
Place The band for root canal treatment
(Copper band or orthoband)
1,000/ ซี่/ Tooth
เคลือบหลุมร่องฟัน
Quadrants for Each Sealant Application
1,500/ Quadrant   เปลี่ยนยาในคลองรากฟัน (กรณีรักษาจากที่อื่น)
Root Canal Replacement
(A patient transfers from another hospitals)
800 - 1,000/ ซี่/ Tooth
ขูดหินปูน
Scaling
500   รื้อเครื่องมือหักในคลองรากฟัน คลองรากละ
Root Canal Removal
1,500 - 2,000/ ซี่/ Tooth
อุดฟัน amalgum
Amalgum Filling
400 - 1,500/ ด้าน/ Side   ซ่อมแซมคลองรากฟัน (ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ) 
Root Canal Treatment (Excluding Special Materials)
1,000 - 1,500/ครั้ง/ Time
อุดฟัน composite
Composite Filling
600 - 1,800/ ด้าน/ Side  
หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการโรงพยาบาล
2. รายการจัดฟันยังไม่รวมค่าใช้จ่าย x-ray, ค่าอุดฟัน, ค่าขูดหินปูน, ค่าถอนฟัน และอื่นๆ
เครื่องมือชำรุด 500-1,200 บาท/ ซี่
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตัดไหม
Stitches off
300  
ตรวจสุขภาพฟัน
Dental checkup
200-300  
Remark
1. Price does  include doctor fee, does not includemedication and hospital fee.
2. Orthodontic price excludes: X-ray, scaling, extraction and others. In case of any
orthodontic tools. broken and need to replace or repair will cost 500 -1,200 per tooth.
3. Price may change without prior notice.
กรอแก้ไขการสบฟัน
Selective  grinding for traumatic occlusion
300-400  
ทายาระงับอาการเสียวฟัน (Desensitized  tooth) 200-300/ ซี่/ tooth  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ ชั้น 2
โทร. 0-2596-7916 หรือ 0-2596-7888
     
@nonthavej.hospital