ประเภทห้องพัก

Nursery (เด็กป่วย)

3,500 บาท
  • ค่าบริการห้องพัก800
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล1,900
  • ค่าอาหาร0