หยุด 4 โรคร้ายทำลายปอด

หยุด 4 โรคร้ายทำลายปอด

มะเร็งปอด

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็งในคนไทย

  • มะเร็งปอด  90% มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ และ 30% จากผลกระทบของบุหรี่มือสอง ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ไม่สูบ 50 เท่า
  • ถุงลมโป่งพอง  ควันบุหรี่ทำลายเนื้อเยื่อในปอดและถุงลมให้ฉีกขาด ทำให้เหนื่อยเพราะต้องการหายใจเร็วขึ้น
  • วัณโรค  ผู้สูบจะหายใจนำเชื้อโรคเข้าสู่ปอด และเจริญเติบโตเป็นวัณโรค ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นวัณโรคมีอัตราการเสียชีวิตเป็น 2 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
  • ภูมิแพ้  ควันบุหรี่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหลอดลม ทำให้หลั่งสารน้ำเหลืองมากกว่าปกติและขนเล็กๆ ที่ผิวหลอดลมไม่ทำงาน มีฝุ่นและเสมหะตกค้าง เกิดการอักเสบและหืดจับ
สาเหตุ
  • มาจากการรับสารก่อเกิดมะเร็งอย่างต่อเนื่องที่พบบ่อยคือ ควันบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องทั้งผู้สูบเองหรือสูดควันบุหรี่จากคนรอบข้างจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าบุคคลที่ไม่สูบอย่างชัดเจน
  • มลพิษจากสิ่งแวดล้อมบางชนิด เช่น  Asbestos (แร่ใยหิน) Radon ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่พบได้ในครัวเรือน
  • กลุ่มเสี่ยงจากปัจจัยอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวมีประวัติป่วยด้วยโรคมะเร็ง
อาการ
  • ไอเรื้อรัง เสมหะมีเลือด เหนื่อยหอบ
  • อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดกระดูก ปวดศีรษะหากมีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่น
  • กลุ่มเสี่ยง หากไอต่อเนื่องเกิน 3 สัปดาห์หรือ ไอผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เสมอ
การรักษา

   ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 อย่าง คือ ชนิดของมะเร็งปอด ขอบเขตการกระจายของโรคและสภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย  แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาตามความเหมาะสม แต่การรักษาที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคคือ เลิกสูบบุหรี่

ขอบคุณข้อมูล : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่