ประเภทห้องพัก
ห้อง Negative Isolation

8,550 ฿
  • ค่าบริการห้องพัก4,500
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล2,500
  • ค่าอาหาร550