ประเภทห้องพัก

Nursery  (เด็กดี)

3,800 ฿
  • ค่าบริการห้องพัก1,000
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล1,800
  • ค่าอาหาร0