ประเภทห้องพัก

Nursery  (เด็กดี)

3,000 ฿
  • ค่าบริการห้องพัก800
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล1,400
  • ค่าอาหาร0