โรคพิษสุนัขบ้า...ภัยร้ายใกล้ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า...ภัยร้ายใกล้ตัว

อาการเริ่มของโรค

 2-3 วันแรก ผู้ป่วยอาจมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหารเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คันหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผล ที่ถูกกัด
 ต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก กลัวน้ำ และกล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
 สุดท้ายอาจมีอาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง 
 ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรค
 ให้รีบพบแพทย์เร็วที่สุด

เมื่อไหร่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดก่อน

แนะนำกรณีที่บ้านมีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว

ฉีดหลัง

ต้องฉีดในกรณีที่
ถูกสัตว์ข่วน งับ หรือถูกกัด  
น้ำลายหรือเลือดของสัตว์ถูกผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือมีแผล เยี่อบุตา และจมูก
กรณีสัตว์ที่กัดหนีไป หรือไม่สามารถติดตามประวัติได้ 


นพ.วีระกิจ หิรัญวิวัฒน์กุล 
ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช
14 ตุลาคม 2563