ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ

การนอนหลับ เป็นภาวะที่มีความสำคัญต่อร่างกาย การนอนหลับผิดปกติเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่ปริมาณการนอนหรือคุณภาพการนอนที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น ภาวะง่วงนอนผิดปกติเป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ภาวะซึมเศร้าหรือการเปลี่ยนแปลงของความคิด ความจำ และการตัดสินใจเป็นต้น

โรคความผิดปกติการหลับ

ขอบเขตของการให้บริการ 
  •  ประเภทของของ (polysomnography/sleep test) ที่ตรวจ
    • 1. ให้บริการตรวจ full-night polysomnography เป็นการตรวจการนอนหลับทั้งคืนเพื่อสังเกตความผิดปกติและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะหลับ
    • 2.ให้บริการตรวจ split-night polysomnigraphy เป็นการตรวจการนอนหลับทั้งคืนเพื่อสังเกตความผิดปกติและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะหลับร่วมกับการรักษาโดยใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก(CPAP)ในช่วงครึ่งคืนหลังเพื่อหาค่าแรงดันบวกที่เหมาะสมในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
    • 3. ให้บริการตรวจ PAP-titration study เป็นการตรวจเพื่อหาค่าแรงดันบวกที่เหมาะสม(CPAP) ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
  •  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ความง่วงนอนผิดปกติที่อาจเกิดจากภาวะลมลับ (Multiple Sleep Latency Test/MSLT)  ซึ่งเป็นการตรวจในโรงพยาบาลช่วงกลางวัน
  •  ให้การแปลผลตรวจการนอนหลับโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมโรคการนอนหลับแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียง:  นายแพทย์ สิริชัย กิตติชาญธีระ 
แพทย์ศูนย์โรคผิดปกติการหลับ/ประสาทแพทย์ 
ศูนย์สมองและระบบประสาท
โทร.0-2596-7888


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ