การนอนหลับคืออะไร

   การนอนหลับเป็นสภาวะธรรมชาติที่ร่างกายมีการลดลงของการรู้ตัว,การรับรู้จากภายนอก หรือสิ่งกระตุ้น,การเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกลับมาตื่นรู้ตัวได้ง่าย พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

   สำหรับประโยชน์ของการนอนเชื่อว่าช่วยให้ร่างกายระบบการทำงานอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน นอกจากนี้การนอนหลับยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย, สารเคมีในร่างกาย, สารสื่อประสาท ให้เกิดสมดุลที่ปกติ รวมทั้งจัดระเบียบความจำที่เราได้รับมาในเวลากลางวันให้เป็นระบบอีกด้วย

ผู้เรียบเรียง:  นายแพทย์ สิริชัย กิตติชาญธีระ 
แพทย์คลินิคโรคการนอนหลับ/ศูนย์ตรวจการนอนหลับ/ประสาทแพทย์ 

ศูนย์สมองและระบบประสาท
โทร.0-2596-7888