ชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม

ชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม

   จำนวนชั่วโมงการนอนในแต่คนมีความหลากหลายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัยและปัจจัยในแต่ละบุคคล ระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมคือระยะเวลาการนอนที่นอนแล้วตื่นมาสดชื่นกระปรี้กระเปร่า บางคนอาจจะ 10 ชม บางคนอาจจะ 5 ชั่วโมง สำหรับในผู้ใหญ่ระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมอยู่ที่ 7-9 ชั่วโมง มีการศึกษาพบว่าการนอนมากไปหรือนอนน้อยไปมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สำหรับการนอนในเด็กจะมีความแตกต่างกันไปดังตารางด้านล่าง

ดัดแปลงจาก
พญ. กัลยา ปัญจพรผล, พันโท นพ. ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล, บรรณาธิการ (สมาคมโรคการนอนหลับแห่งประเทศไทย). สารพันปัญหาการนอนหลับ. กรุงเทพมหานคร:บริษัท โอ-วิทย์ (ประเทศไทย) จำกัด; 2559.

ผู้เรียบเรียง: นายแพทย์ สิริชัย กิตติชาญธีระ
แพทย์คลินิคโรคการนอนหลับ/ศูนย์ตรวจการนอนหลับ/ประสาทแพทย์

ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร.0-2596-7888