ล้วงลึก..แต่ไม่ลับ กับปัญหาสุขภาพชาย

ล้วงลึก..แต่ไม่ลับ กับปัญหาสุขภาพชาย

หลายคนบอกว่าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่ไม่เคยสังเกตอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่คอยทำร้ายสุขภาพของตนเองเลย นพ.ทวีพงษ์ เหลืองอ่อน ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะที่คนเมืองในยุคปัจจุบันมักจะละเลยและปล่อยให้มีปัญหากันอยู่บ่อยๆ ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึมีอะไรบ้างไปดูกันเลย
 
Q: ปัญหาสุขภาพของผู้ชาย..? เกิดช่วงอายุุเท่าไหร่ครับ
 
 A:  พบมากเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไปครับ

 

  
Q: โรคที่พบมากในผู้ชายวัย 40 ปี ขึ้นไป 3 อันดับแรก คือโรคอะไรครับ
  
A: โรค 3 อันดับแรกที่พบบ่อยในผู้ชายวัย 40 คือ
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มโรคเบาหวาน
และกลุ่มโรคระบบทางสุขภาพเพศชาย, ระบบทางเดินปัสสาวะและปัญหาทางสมรรถภาพ

 

  
Q: ปัจจัยเสี่ยง...? ของการเกิดโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะมีอะไรบ้างครับ
  
A: หากถามถึงปัจจัยเสี่ยง  อันดับแรกต้องดูก่อนว่า
คุณมีปัญหาโรคอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ซึ่งก็คือ ในส่วนของต่อมลูกหมาก มักจะเริ่มโตขึ้นตาม
อายุของเรา ซึ่งก็จะแบ่งกลุ่ม คือ โตแบบธรรมดา
และกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมาก และอีกโรคหนึ่ง
ที่พบมาก คือ การเสื่อมสมรรถภาพ ซึ่งหากถามว่า
เมื่อเราอายุ เกิน 40 แล้วทำไมถึงมีปัญหาเหล่านี้
สาเหตุก็เนื่องมาจากฮอร์โมนเพศชายจะพีคสูงสุด
เมื่ออายุประมาณ 40 ปี และจะลดลงเมื่อเริ่มเข้า
สู่วัย 40 เป็นต้นไป แต่ก็จะลดลงอย่างช้าๆ
ไม่เหมือนกับในผู้หญิง ซึ่งฮอร์โมนจะลดลงเร็วกว่า
โดยปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก มี 2 สาเหตุ คือ
ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ อาหารการกิน เช่น
อาหารไขมันสูง ซึ่งพบว่าเชื้อชาติยุโรป
จะมีอัตราการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนเอเชีย
ปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม  และเชื้อชาติ
ส่วนปัจจัยเสี่ยงของความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เช่น ฮอร์โมนลดลง และโรคที่เป็นอยู่เดิม เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ
 
 
Q: อาการเริ่มต้นของโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 
 A:  กลุ่มต่อมลูกหมากโต อาการเริ่มต้น คือ...
ปัสสาวะบ่อยขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
มากกว่า 2 ครั้ง/คืน โดยแต่ละครั้ง มีปริมาณไม่มาก
หากมีอาการมากขึ้นจะปัสสาวะบ่อยครั้งขึ้น
จนต้องเบ่ง และถ้าเป็นมากก็จะปัสสาวะไม่ออก
กลุ่มมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการ
กลุ่มเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะแรกจะมีอาการตอบสนองช้าต่อสิ่งกระตุ้น
 
 
Q: มีคำแนะนำในการดูแลตนเอง...เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะอย่างไรครับ
 
 A:สำหรับกลุ่มโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะทั่วไป
ควรดื่มน้ำเยอะๆ 
ประมาณ 2 ลิตร/วัน และควรสังเกตสี
ปัสสาวะหากมีสีเข้มแสดงว่าร่างกายของเราขาดน้ำ
ไม่ควรอั้นปัสสาวะ ปรับการปัสสาวะให้มีความพอดี
ครั้งละประมาณ 1 แก้ว หรือ 250 CC.
สำหรับผู้ชายเมื่ออายุเข้าสู่ 45-50 ปี ควรตรวจเลือด
เพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก แต่หาก
ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
ให้ตรวจเช็คตั้งแต่อายุ 40 ปี และพบแพทย์
ทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ เพื่อตรวจเช็คมะเร็งต่อมลูกหมาก
 
 
Q: มีคำแนะนำในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต... อย่างไรครับ
 
 A: สำหรับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต รักษาโดยการ...
รับประทานยา หากมีอาการผิดปกติอาจต้อง
รักษาโดยการผ่าตัด กรณีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
ก็จะดูตามระยะของโรค หากอยู่ในระดับ 1-3
รักษาโดยการผ่าตัด
กรณีเสื่อมสมรรถภาพเพศชาย ก็ต้องดูแลสุขภาพ
ไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกาย เพื่อเป็น
การบำรุงระบบหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาท
เพราะถ้าระบบหลอดเลือดและระบบประสาทดี
ระบบต่างๆ รวมถึงระบบสมรรถภาพ
ก็จะแข็งแรงและสมบูรณ์ตามไปด้วย

ขอบคุณข้อมูล
นพ.ทวีพงษ์ เหลืองอ่อน
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
โทร 0-2596-7888