โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Be Healthy 1
 เหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงแต่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Be Healthy 2
 เหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่มีอาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดท้องน้อยบ่อยๆและต้องการตรวจหัวใจเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Be Active
(สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)

 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่มีความเสียงต่อโรคมะเร็ง
 มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ
 เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ เช่น ไขมันเกาะตับ
 ดื่มสุราเป็นประจำ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Be Active
(สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)

 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่มีความเสียงต่อโรคมะเร็ง
 มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ,มะเร็งเต้านม
 เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ เช่น ไขมันเกาะตับ
 ดื่มสุราเป็นประจำ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Exclusive
(สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
 มีความเสียงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรรัสตับอักเสบ B,C
 มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ
 เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ เช่น ไขมันเกาะตับ
 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ -ดื่มสุราเป็นประจำ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Exclusive
(สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
 มีความเสียงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรรัสตับอักเสบ B,C
 มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ
 เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ เช่น ไขมันเกาะตับ
 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 ดื่มสุราเป็นประจำ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Exclusive Plus
(สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
 มีความเสียงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรรัสตับอักเสบA, B,Cและคัดกรองโรคไทรอยด์
 มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ
 เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ เช่น ไขมันเกาะตับ
 ตรวจหาระดับวิตามินดี
 ตรวจหาค่าโปรตีน
 ดื่มสุราเป็นประจำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Exclusive Plus
(สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
 มีความเสียงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรรัสตับอักเสบA, B,Cและคัดกรองโรคไทรอยด์
 มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ
 ตรวจหาระดับวิตามินดี
 ตรวจหาค่าโปรตีน
 ดื่มสุราเป็นประจำ

 • คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
  •  ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  •  ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  •  กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
  •  ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  •  สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
  •  การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน ซึ่งเต้านมมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน
  •  กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์
  •  กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร.0-2596-7888 ต่อ 7900, 7809
  •  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
@nonthavej.hospital