บัตรเครดิต /เดบิต ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต /เดบิต ธนาคารกรุงเทพ

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2567
● ส่วนลด 5%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)