“มะเร็งปากมดลูก” มะเร็งทางนรีเวชภัยร้ายที่ผู้หญิงควรรู้...Q&A

“มะเร็งปากมดลูก” มะเร็งทางนรีเวชภัยร้ายที่ผู้หญิงควรรู้...Q&A

Q : มะเร็งปากมดลูก เกิดจากสาเหตุอะไร ?
A : เป็นมะเร็งที่ทราบสาเหตุการเกิดอย่างชัดเจน เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ( Human Papilloma Virus) สายพันธุ์เสี่ยงสูง ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทางการสัมผัส หรือการมีเพศสัมพันธ์ บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ ได้แก่ สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีคู่นอนหลายคน เป็นต้น 
Q : อาการแสดงของโรค ? 
A : จะมีอาการผิดปกติในมะเร็งระยะลุกลามเท่านั้น เช่น มีตกขาวผิดปกติ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อค้นหาสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกในระยะก่อนมะเร็ง หรือ มะเร็งในระยะต้น ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถือว่ามีความแม่นยำสูงได้แก่ การตรวจทางเซลล์วิทยา (Pap smear,Liquid base cytology) และการตรวจหาไวรัส HPV 
 Q : การรักษามะเร็งปากมดลูก ?
A : ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษามะเร็งปากมดลูก สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องได้ ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้ไว การผ่าตัดผ่านกล้องทำให้สามารถมองเห็นรอยโรคได้อย่างชัดเจนเห็นอวัยวะต่างๆ ได้อย่างชัดเจนทำให้การผ่าตัดปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น
Q : การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ?
A : มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งชนิดแรกที่มีการนำวัคซีนมาใช้ในการป้องกันโรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันไวรัส HPV โดยวัคซีนชนิดนี้จะป้องกันการติดเชื้อ ไวรัส HPV สายพันธุ์ที่  16,18  ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกถึง 70%  ดังนั้น จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ และการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อความไม่ประมาทแนะนำให้สตรีไทยที่มีอายุมากกว่า 21 ปี เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูล : นายแพทย์ศุภชัย เรืองแก้วมณี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม
โรงพยาบาลนนทเวช