ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

เปิดบริการอย่างเหนือระดับ ณ บริเวณชั้น 2 ของอาคารด้านหน้า ให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ ทีมสหสาขา ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านระบบปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแล และการจัดการระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาของการเข้ารับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

การบริการ ครอบคลุมปัญหาที่เกี่ยวกับฟัน

 •  ทันตกรรมทั่วไป  บริการตรวจ และรักษาทางทันตกรรมทั่วไป อาทิ การขูดหินปูน การอุดฟัน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ถูกสุขลักษณะ
 •  ทันตกรรมสำหรับเด็ก  ทัศนคติที่ดีในการรักษาทันตกรรมต้องเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรก ทันตกรรมสำหรับเด็กจึงแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจและสอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ทำให้เด็กเกิดโรคฟันผุน้อยที่สุด ด้วยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
 •  ทันตกรรมจัดฟัน บริการรักษาแก้ไขการจัดเรียงตัวของฟันจากปัญหาต่างๆ อาทิ ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อนเก เพื่อให้มีการสบฟันที่ดีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  ทันตกรรมตกแต่ง  บริการทันตกรรมด้านความสวยงาม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีรอยยิ้มสวยสดใส โดยการบูรณะซ่อมแซมส่วนของฟันที่สูญเสียไปให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 •  ทันตกรรมปริทันต์ (การรักษาโรคเหงือก)  บริการดูแลให้คำปรึกษาปัญหาโรคเหงือก ภาวะมีกลิ่นปาก รวมถึงการทำศัลยกรรมปริทันต์ เพื่อแก้ไขสภาพเหงือกให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม สวยงาม และมีประสิทธิภาพ
 •  ศัลยศาสตร์ช่องปาก  บริการให้การรักษาเกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เช่น การผ่าฟันคุด ฟันเกิน ถุงน้ำในขากรรไกรแก้ไขความผิดปกติบริเวณช่องปาก
 •  การฟอกสีฟัน  ให้บริการด้วยเทคโนโลยีแบบ “แสงเย็น” เป็นระบบเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระยะเวลาในการฟอกสีฟันเพียง 60 นาที สามารถฟอกฟันสีขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  บริการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่น และถอดได้ เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธภาพ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟันเพื่อความสวยงาม รวมถึงให้บริการใส่ฟันติดแน่นชนิดรากเทียม (Dental Implant)
 •  ทันตกรรมรากฟันเทียม  อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ถูกถอนฟันออกไป ผู้ที่ใส่ฟันปลอมถอดได้ หรือผู้ที่ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น แต่ไม่เป็นที่พอใจ รากเทียมเป็นวิวัฒนาการที่ทันสมัย ช่วยสำหรับการใส่ฟันชนิดติดแน่นใกล้เคียงธรรมชาติ
 •  ทันตกรรมรักษารากฟัน  บริการรักษารากฟันที่มีการอักเสบติดเชื้อ ปวด บวม ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากฟันผุ หัก ร้าว ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆ ช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไป
เครื่องมือทางการแพทย์ และห้องตรวจมาตรฐานระดับสากล
 •  ห้องตรวจทันตกรรมที่ทันสมัย ระดับมาตรฐานสากล
 •  เครื่องมือที่ผ่านระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานระบบคุณภาพสากล
 •  ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยีแสงเย็น

   เป็นเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นที่อุณหภูมิต่ำ ใช้ระยะเวลาในการฟอกสีฟันเพียง 60 นาที ไม่ทำลายเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดการเสียหาย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องขัดฟันโดยใช้ลม (ทราย) เป่า (Air Flow)

   นวัตกรรมขจัดคราบติดแน่น และคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน เช่น คราบอาหาร ชา กาแฟ ไวน์ บุหรี่ สุรา ด้วยประสิทธิภาพแรงดันที่ทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของฟัน เข้าถึงได้ดีแม้บริเวณที่ทำความสะอาดยาก เช่น ช่องระหว่าซี่ฟัน หรือหลุมร่องฟันบนด้านบดเคี้ยว ไม่เป็นอันตรายต่อผิวฟัน ไม่เจ็บ ปลอดภัย และไม่ทำให้ฟันสึก

เครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลความเร็วสูงระบบ PACS 

   ระบบ PACS เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล รวมถึงการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ถ่ายภาพสูงระบบคอมพิวเตอร์ และจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระหว่างเครือข่ายด้วยมาตรฐาน DICOM ทำให้ภาพถ่ายรังสีที่ได้มีคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้แม่นยำถูกต้องยิ่งขึ้น

เครื่องยูนิตทันตกรรม

   เครื่องมือทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์การตรวจรักษาโรคทันตกรรมที่ทันสมัย ครบวงจร ประกอบด้วยโคมไฟส่องปาก เครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก ที่ดูฟิล์มเอกซเรย์และเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยให้คนไข้ที่กําลังรับบริการสะดวกสบายยิ่งขึ้น


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ