“มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” มะเร็งทางนรีเวชภัยร้ายที่ผู้หญิงควรรู้...

“มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” มะเร็งทางนรีเวชภัยร้ายที่ผู้หญิงควรรู้...

Q : มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ?
A : เป็นมะเร็งทางนรีเวชที่พบได้บ่อยรองจากมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย จากสถิติล่าสุด 2560 พบมากกว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความสัมพันธ์กับความสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกาย ซึ่งอาจ
สร้างขึ้นเองหรือได้รับฮอร์โมนจากภายนอก เช่น การทานอาหารบางชนิด อาหารเสริม ยาบางชนิด ที่มีผลทำให้ปริมาณฮอร์โมนในร่างกายสูงขึ้น ซึ่งจะกระตุ้น เยื่อบุโพรงมดลูกให้มีการหนาตัวผิดปกติ 
Q : อาการแสดงของโรค ?
A : อาการนำของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ได้แก่ ประจำเดือนมาผิดปกติ มามาก มานาน มาไม่สม่ำเสมอภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในวัยหมดประจำเดือน ส่วนใหญ่ตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้น เนื่องจาก
มีอาการนำที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะพบในสตรีที่อายุ > 40 ปี ภาวะอ้วน ไม่มีบุตร เป็นต้น
Q : การตรวจวินิจฉัย ?
A : สามารถทำได้โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด ซึ่งจะตรวจพบลักษณะของเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ และการนำชิ้นเนื้อส่งตรวจ อาจใช้วิธีดูดเซลล์ เยื่อบุโพรงมดลูก หรือส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อวินิจฉัย
Q : การรักษา ?
A : สามารถทำได้โดยการผ่าตัดทั้งการผ่าตัดทางหน้าท้อง และการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งจะเป็นการบอกระยะของโรคเพื่อวางแผนการรักษาต่อเนื่องอย่างถูกต้อง 

ขอบคุณข้อมูล : นายแพทย์ศุภชัย เรืองแก้วมณี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งทางนรีเวช และการผ่าตัดผ่านกล้อง
โรงพยาบาลนนทเวช