การบริหารกล้ามเนื้อตา

การบริหารกล้ามเนื้อตา

   การใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เช่น การอ่านหนังสือ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักส่งผลให้เกิดอาการเพลียตา ตาล้า หรือปวดตาและการบริหารกล้ามเนื้อตา เป็นการออกกำลังเพื่อช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาเข้าสู่สภาพปกติซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

อุปกรณ์ในการฝึก

ไฟฉายเล็กๆ แบบแท่งดินสอ 1 กระบอก หากไม่มีอาจใช้ดินสอหรือปากกา 1 ด้าม

วิธีปฏิบัติ

1. ใช้มือข้างที่ถนัดถือไฟฉายหรือดินสอ แล้วยืดแขนออกไปจนสุด โดยให้ไฟฉายหรือดินสออยู่กึ่งกลางดั้งจมูก

2. ใช้ตาสองข้างเพ่งตรงไปที่ดวงไฟหรือปลายดินสอ จะเห็นดวงไฟหรือปลายดินสอเพียงภาพเดียว ไม่มีภาพซ้อนหากมองเห็นไฟเป็นภาพซ้อน ให้หลับตาสองข้างแล้วลืมตามองไปอีกครั้ง พยายามมองให้เห็นไฟเป็น 1 ดวง

3. เคลื่อนมือเข้ามาใกล้ตาอย่างช้าๆ เมื่อไรที่เห็นดวงไฟหรือปลายดินสอแยกเป็นภาพซ้อน หรือพร่ามัว มองไม่ชัด ให้ถอยมือกลับไปตั้งต้นใหม่ให้ชัดเจนในระยะสุดแขนแล้วเคลื่อนเข้ามาประมาณ 20 ครั้ง แล้วหยุดฝึก

ฝึกอย่างไรให้ได้ผล

  • • ควรฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาอย่างสม่ำเสมอทุกวันและต่อเนื่องวันละ 3 รอบ รอบละ 20 ครั้ง
  • • หลังจากฝึกประมาณ 3 อาทิตย์ ให้กลับมาดูผลตามแพทย์นัด

ข้อควรระวัง

  • ขณะฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาวันแรกๆ อาจมีอาการปวดตาเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากไม่เคยบริหารกล้ามเนื้อตามาก่อน แต่ควรพยายามฝึกต่อไปจนเกิดความเคยชินอาการปวดตาก็จะน้อยลงและหายไป
  • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและครบตามขั้นตอน สามารถลดลงเหลือวันละครั้งได้หากรู้สึกสบายตาแล้ว แต่ไม่ควรเลิกฝึกในทันทีเพราะอาจทำให้อาการกล้ามเนื้อตาล้ากลับคืนมาได้