แผนก ไอซียู และ ซีซียู

โรงพยาบาลนนทเวช โดยการบริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรมในกรดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง และห้องพิเศษสำหรับให้บริการผู้ป่วย โดยภายในห้องมีระบบแอร์และระบบระบายอากาศแยกต่างหาก

ทีมแพทย์