แผนกสุขภาพใจ

แผนกสุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ


 

ทีมแพทย์

  • นพ.กิตติฉัตร วิโรจน์ศิริ

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 14:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ม.ค. 63 และ 3,10 ก.พ. 63
   • วันเสาร์ 12:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ม.ค. 63 และ 1,8 ก.พ. 63
  • นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   Institute of Psychiaty University of London

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 18:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 ก.พ. 63 และ 12,19 พ.ค. 63 และ 23 มิ.ย. 63
  • นพ.ธันยา วิชัยโกศล

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคอารมณ์ซึมเศร้า 

   - โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ 

   - โรควิตกกังวล

   - โรคย้ำคิดย้ำทำ

   - โรคเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต

   - โรคกลัว 

   - กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง 

   - ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

   - โรคจิตเภท

   - การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความเครียด

   - จิตเวชในโรคทางกาย 

   - โรคความจำเสื่อม/โรคสมองเสื่อม

   - สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ 

   - โรคเกี่ยวกับการนอน

   - โรคสมาธิสั้น

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
  • ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ของสหรัฐอเมริกา 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 24 ม.ค. 63 และ 7 ก.พ. 63 และ 6,27 มี.ค. 63 และ 10 เม.ย. 63 และ 29 พ.ค. 63 และ 12,26 มิ.ย. 63 และ 31 ก.ค. 63 และ 11 ก.ย. 63 และ 16 ต.ค. 63 และ 13 พ.ย. 63
  • นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์

   American Board of Psychaiatry and Neurology

   Fellowship in Substance Dependence and Family Study, USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
   จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
   จิตเวชศาสตร์ยาเสพติด

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 18:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 16:00
  • นพ.พลังสันติ์ จงรักษ์

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 16:00 - 19:00 หมายเหตุ : ออกตรวจพุธที่ 1 ของเดือน (งดออกตรวจ 1 ม.ค. 63)
  • นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์

   จิตสังคมบำบัด (ยาเสพติด)

   แขนงอาชีวเวชศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ยาเสพติด

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 15:30 - 18:00

โปรโมชั่นประจำเดือน