แผนกสุขภาพใจ

แผนกสุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ


 

ทีมแพทย์

  • นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   Institute of Psychiaty University of London

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 19:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่แผนกสุขภาพใจก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ธันยา วิชัยโกศล

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคอารมณ์ซึมเศร้า 

   - โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ 

   - โรควิตกกังวล

   - โรคย้ำคิดย้ำทำ

   - โรคเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต

   - โรคกลัว 

   - กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง 

   - ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

   - โรคจิตเภท

   - การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความเครียด

   - จิตเวชในโรคทางกาย 

   - โรคความจำเสื่อม/โรคสมองเสื่อม

   - สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ 

   - โรคเกี่ยวกับการนอน

   - โรคสมาธิสั้น

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่แผนกสุขภาพใจก่อนเข้ารับบริการ
  • ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ของสหรัฐอเมริกา 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 16:00 - 19:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่แผนกสุขภาพใจก่อนเข้ารับบริการ
  • ศ.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์

   American Board of Psychaiatry and Neurology

   Fellowship in Substance Dependence and Family Study, USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
   จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
   จิตเวชศาสตร์ยาเสพติด

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่แผนกสุขภาพใจก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์

   จิตสังคมบำบัด (ยาเสพติด)

   แขนงอาชีวเวชศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ยาเสพติด

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 15:30 - 19:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่แผนกสุขภาพใจก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.อชิรญา เกษสุวรรณ

   แผนก
   - แผนกสุขภาพใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (ผู้ใหญ่)
   - จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่แผนกสุขภาพใจก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่แผนกสุขภาพใจก่อนเข้ารับบริการ