ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆในประเทศที่นำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง มาใช้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการรักษา  ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กได้นำความก้าวล้ำทางการแพทย์มาผสานกับความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและลดภาวะการติดเชื้อ ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กยังมีบริการด้านการักษาเฉพาะทาง  และได้นำเทคโนโลยี 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery มาใช้ในการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ ซึ่งปลายกล้องสามารถเคลื่อนไหวได้ 4 ทิศทาง ทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างชัดเจน จึงเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการผ่าตัด ลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ฟื้นตัวไว สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ทีมแพทย์

  • นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม

   แผนก
   - ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

   ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาผ่าตัดผ่านกล้อง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 00:00 - 00:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมก่อนเข้ารับบริการ